l8213_1463125238.gif

فایل دانشجویی

فایل دانشجویی

فایل دانشجویی

تحقیق انقلابهای رنگی و مخملی

تحقیق انقلابهای رنگی و مخملی

تحقیق انقلابهای رنگی و مخملی

فرمت فایل : doc

حجم : 431

صفحات : 67

گروه : تحقیق

توضیحات محصول :

انقلابهای رنگی و مخملی

فهرست
عنوان صفحه
انقلاب های رنگی
تحرکات برای انقلاب مخملی در ایران
انقلاب مخملی یا رنگی  
واژهی انقلاب مخملی
تفاوت انقلابمخملی با انقلاب رنگی
مبانی نظری انقلاب رنگی0
مولفه های انقلاب رنگی
متقاعد سازی نخبگان یا سناریو سازی
انقلاب های رنگی در کشورهای مختلف و خاورمیانه
انقلاب های رنگی جدید در خاورمیانه
به دنبال اتقلاب مخملی در ایران
انقلاب مخملی چیست؟
طراحی واجرای پروژه جدید
منابع
---------------
انقلاب های رنگی
انقلاب رنگی یا انقلاب مخملی یا انقلاب گلی نوعی دگرگونی بدون خونریزی است که آن را برای اولین بار «واسلاوهاول» رئیس جمهور سابق چک که در آن زمان رهبر مخالفان این کشور بود، بر سر زبان ها انداخت. انقلاب های رنگی به یک رشته از تحرکات مرتبط با هم اطلاق می  شود که در جوامع پسا کمونیستی در اروپای شرقی، مرکزی و آسیای مرکزی توسعه یافت و احتمالاً در حال نفوذ به دیگر مناطق از جمله خاور میانه است. برخی ناظرین از آن به عنوان موجی انقلابی یاد می  کنند.
...

قیمت محصول : 5500 تومان

دانلود
[ سه شنبه 5 تير 1397 ] [ 11:50 ] [ دفترفنی دسیس ]
[ ]

ارتباط بین مشکلات هیجانی و از خود بیگانگی با کیفیت خواب در دانش آموزان وابسته به اینترنت

ارتباط بین مشکلات هیجانی و از خود بیگانگی با کیفیت خواب در دانش آموزان وابسته به اینترنت

ارتباط بین مشکلات هیجانی و از خود بیگانگی با کیفیت خواب در دانش آموزان وابسته به اینترنت

فرمت فایل : docx

حجم : 333

صفحات : 118

گروه : روانشناسی و علوم تربیتی

توضیحات محصول :

ارتباط بین مشکلات هیجانی و از خود بیگانگی با کیفیت خواب در دانش آموزان وابسته به اینترنت

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد ارتباط بین مشکلات هیجانی و از خود بیگانگی با کیفیت خواب در دانش آموزان وابسته به اینترنت

در 118 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

 

فصل اول (کلیات پژوهش)

مقدمه. 1

بیان مسئله. 3

اهمیت و ضرورت تحقیق. 8

اهداف پژوهش... 11

هدف کلی.. 11

اهداف جزئی.. 11

سوالات پژوهش... 11

فرضیه های پژوهش... 12

تعریف مفهومی (نظری) و عملیاتی متغیرها 12

فصل دوم ( ادبیات و پیشینه پژوهش)

مقدمه. 16

اعتیاد اینترنتی.. 16

تاریخچه اینترنت.. 19

تاریخچه اینترنت در ایران. 19

ژورنالیسم الکترونیک... 20

انواع اعتیاد اینترنتی.. 20

آثار و پیامدهای اعتیاد اینترنتی.. 21

بررسی دیدگاه های مختلف درباره اینترنت.. 23

جکس اتالی.. 23

داگلاس راشکوف.. 23

ناتام گاردلز. 24

ایزومی آیزو. 24

کارابی گاکیو. 24

زیایونگ وو. 25

آسیب های روانی اینترنت.. 25

اختلال های روانی کاربرد نادرست اینترنت.. 26

مهمترین کابردهای اینترنت در شبکه های خبری تلویزیونی.. 27

راهبردهای درمانی.. 28

اختلال خواب.. 30

تاریخچه خواب.. 43

تعریف اختلالات خواب.. 44

علائم عمده اختلالات خواب.. 44

طبقه بندی اختلالات خواب: 45

بد خوابی ها 46

الف)  بی خوابی اولیه. 46

ب)  پر خوابی اولیه. 46

د) اختلالات خواب «وابسته به تنفس» 47

هـ ) اختلال خواب چرخه شبانه روزی.. 48

و)  بد خوابی نا معین(NOS) 48

نابهنجاریهای خواب.. 49

الف) اختلال کابوس... 49

ب) اختلال وحشت شبانه. 50

ج) اختلال راه رفتن در خواب : 50

د) پاراسومیناهای نامشخص... 51

اختلالهای خواب توام با یک اختلال روانی دیگر. 51

اختلال خواب ناشی از بیماریهای عمومی طبی. 51

اختلالات خواب ناشی از مصرف مواد. 52

درمان اختلالات خواب.. 54

دارو درمانی.. 54

درمانهای شناختی و رفتاری: 54

مشکلات هیجانی.. 55

اضطراب.. 55

علایم اضطراب.. 56

شیوع اختلالات اضطرابی.. 56

نظریه های اضطراب.. 56

افسردگی.. 59

شیوع افسردگی.. 59

نشانه های افسردگی.. 59

مفهوم استرس... 61

دیدگاه های مربوط به استرس... 65

دیدگاه پزشکی.. 65

مقابله با استرس... 67

انواع روشهای مقابله. 68

از خود بیگانگی.. 69

تاریخچه از خود بیگانگی.. 69

تعریف جامع از خود بیگانگی.. 71

قلمرو روان‌شناسی اجتماعی از ازخود بیگانگی.. 73

اشکال پنج گانه سمین از خود بیگانگی عبارتند از. 76

تحقیقات انجام شده در داخل و خارج کشور. 79

فصل سوم (روش پژوهش)

روش پژوهش... 83

روش اجرا 83

جامعه آماری و نمونه آماری.. 84

ابزار پژوهش... 84

روش تجزیه و تحلیل داده ها 87

 

فصل چهارم (تجزیه و تحلیل داده ها)

مقدمه. 89

الف) یافته های جمعیت شناختی.. 89

ب) یافته های توصیفی.. 91

ج) یافته های استنباطی.. 93

فصل پنجم(بحث و نتیجه گیری)

بحث و نتیجه گیری.. 97

محدودیت های پژوهش... 98

پیشنهادات پژوهشی.. 98

پیشنهادات کاربردی.. 99

 

چکیده:

هدف از پژوهش حاضر ارتباط بین مشکلات هیجانی و از خود بیگانگی با کیفیت خواب در دانش آموزان وابسته به اینترنت می باشد

. جامعه آماری این پژوهش را كلیه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر مشکین شهر در سال تحصیل1391-1390 تشکیل دهند

به منظور تعیین نمونه مرحله اصلی پژوهش از میان دانش آموزان وابسته به اینترنت 80 دانش آموز به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند.

با توجه به اینکه در تحقیقات همبستگی حداقل نمونه بایستی 30 نفر باشد (دلاور،1380)، به خاطر افزایش اعتبار بیرونی 80 نفر انتخاب شد.

ابزار پژوهش مقیاس سنجش اعتیاد به اینترنت یانگ و - پرسشنامه كیفیت خواب پیتزبورگ

و مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس می باشد نتایج یافته ها نشان داد مشکلات هیجانی بر کیفیت خواب دانش آموزان تاثیر گذار بوده

و میتواند آن را پیش بینی کند بطوری که افسردگی، استرس و اضطراب به ترتیب میتواند کیفیت خواب دانش آموزان را پیش بینی کند

و از خود بیگانگی با کیفیت خواب دانش آموزان رابطه معناداری دارد بطوریکه مولفه های از خود بیگانگی

(به ترتیب احساس ناتوانی و احساس انزوا)میتواند پیش بینی کننده کیفیت خواب دانش آموزان باشد.

کلمات کلیدی:

مشکلات هیجانی

از خود بیگانگی

کیفیت خواب

وابستگی به اینترنت 

مقدمه

دسترسی به اینترنت پدیده ای رو به گسترش است و هر روز تعداد بیشتری از افراد در زمره استفاده کنندگان اینترنت قرار می گیرند

(علوی و همکاران، 1389). اینترنت در همه جا حضور دارد و تعداد کاربران اینترنت به طور شگفت آور در حال افزایش است

(هاردی وتی ، 2007) از آنجا که برقراری ارتباط اصلی ترین دلیل استفاده کاربران از اینترنت می باشد

بنابراین اینترنت تأثیر خوبی بر ارتباط داشته باشد (پورشهریاری، 1386). دوستی ها را کمتر کرده

و زمان کمتری با خانواده صحبت می کنند استرسورهای بیشتری را تجربه کرده اند و احساس تنهایی و افسردگی می کنند (آفونوس 1999).

گلدبرگ  برای اولین بار اختلال اعتیاد به اینترنت را در جولای 1995 میلادی مطرح کرد

و معیارهای تشخیص آن را ثبت نمود (گونزالمی 2008)محققان خاطرنشان کردند

که استفاده مفرط از اینترنت، تأثیر سوئی روی بهداشت روانی دارد (تروئر 2001).

مشکلات خواب از جمله مشکلاتی است که در نتیجه اعتیاد به اینترنت به وجود می آید

و باعث می شود که کیفیت آن در این گروه از نوجوانان به مراتب پایین باشد.

مطالعات انجام شده شیوع بالاتر مشکلات  خواب را در جمعیت بالغین گزارش کرده اند

و این در حالی است که با توجه به نتایج پژوهش این مشکلات به مراتب در نوجوانان و جوانان وابسته

به اینترنت بیشتر هم می باشد(کوبی و همکاران 2001؛ موئدفر و همکاران، 2007)پژوهش ها نشان می دهد

که مشکلات هیجانی که از آثار منفی اعتیاد به اینترنت می باشد، دلیلی برای کاهش کیفیت و سلامت خواب هستند

(برول 2006)  در واقع مشکلات هیجانی از قبیل افسردگی، اضطراب و استرس از جمله متغیرهای هستند

که باعث تشدید مشکلات خواب در نوجوانان وابسته به اینترنت شود.در مطالعه ابرانی و همکاران،

2009  نشان داده شد که اضطراب هم به عنوان یک فرایند و نتیجه استفاده چیزی از اینترنت

و هم عامل خطر برای استفاده از آن است. یکی دیگر از متغیرهایی که احتمالاً با اعتیاد به اینترنت مرتبط است

و می تواند مشکلات خواب افراد وابسته به اینترنت را تشدید کند متغیر از خودبیگانگی است

این متغیر از سه مولفه کناره گیری ، ناتوانی  و ناهنجاری تشکیل شده است (زکی، 1388).در یکی از مطالعات انجام شده

 

قیمت محصول : 85000 تومان

دانلود
[ دوشنبه 4 تير 1397 ] [ 20:45 ] [ دفترفنی دسیس ]
[ ]

کنترل و درمان بیمارانی تحت درمان با اشعه (رادیوتراپی)

کنترل و درمان بیمارانی تحت درمان با اشعه (رادیوتراپی)

کنترل و درمان بیمارانی تحت درمان با اشعه (رادیوتراپی)

فرمت فایل : doc

حجم : 34

صفحات : 38

گروه : علوم پزشکی

توضیحات محصول :

کنترل و درمان بیمارانی تحت درمان با اشعه (رادیوتراپی)

استفاده از اشعه در حالت ایده ال بستگی به توانایی آن برای تخریب سلولهای نئوپلاستیک بدون آسیب رساندن به سلولهای نرمال دارد. در عمل این واقعه هرگز اتفاق نمی افتد و بافتهای نرمال نیز دچار اثرات جانبی سوء ناشی از اشعه می شوند.

نکته:

هر نئوپلاسمی را میتوان با اشعه (در صورتی که دور آن کافی باشد) تخریب کرد. تنها فاکتور محدود کننده مقدار اشعه ای است که بافتهای اطراف قادر به تحمل آن می باشند.

نکته:

رادیو تراپی سلولهای نئوپلاستیک و نرمال را با تداخل در ماده هسته ای لازم برای تکثیر و نگهداری سلول (و یا هر دو) تخریب می کند. هرچه سرعت تولید مثل سلول بالاتر باشد.

بافت مذکور به اثرات مخرب اشعه حساستر است (سلولهای نئوپلاستیک که قدرت تکثیر بالایی دارند به نسبت بیشتر تخریب می شوند). سلولهای خونساز، سلولهای اپی تلیال و اندو تلیایی نیز بعلت سرعت تکثیر بالا بعد از شروع درمان رادیوتراپی تحت تاثیر بیشتری قرار می گیرند.

نکته:

تغییرات مخاط دهان به علت عروق خونی آن پس از زمان اندکی از شروع درمان قابل توجه است در حالی که استخوان و غدد بزاقی نسبتاً به اشعه مقاومند اگر چه در طولانی مدت به علت تغییرات عروقی تحت تاثیر قرار می گیرند.

تاثیر اشعه بر روی مخاط دهان:

اثر اولیه رادیوتراپی بر روی مخاط دهان در هفته اول و یا دوم مشاهده می شود و به صورت اریتم (قرمزی) که میتواند به موکوزیت شدید پیشرفت کند و در نهایت با زخم همراه باشد خود را نشان می دهد.

همچنین درد و دیفاژی ممکـن است به قدری شدید باشـد که تغذیه بیمار را با اختـلال روبرو کند. این علائم پس از اتمام دوره رادیوتراپی فروکش می کند،  جوانه های چشایی (که از سلولهای اپی تلیالی تشکیل شده اند) نیز دچار تغییرات قابل توجهی می شوند و از دست رفتن حس چشایی یک شکایت عمده در اوایل درمان است بعد از درمان و بسته به کیفیت و کمیت بزاق باقیمانده این مشکل به تدریج حل می شود.

قیمت محصول : 10000 تومان

دانلود
[ دوشنبه 4 تير 1397 ] [ 19:23 ] [ دفترفنی دسیس ]
[ ]

بررسی رابطه منبع کنترل درونی و بیرونی با کمال گرایی در بین بیماران وسواسی

 

بررسی رابطه منبع کنترل درونی و بیرونی با کمال گرایی در بین بیماران وسواسی

بررسی رابطه منبع کنترل درونی و بیرونی با کمال گرایی در بین بیماران وسواسی

فرمت فایل : doc

حجم : 91

صفحات : 76

گروه : روانشناسی و علوم تربیتی

توضیحات محصول :

 پایان نامه کارشناسی روانشناسی بالینی

بررسی رابطه منبع کنترل درونی و بیرونی با کمال گرایی در بین بیماران وسواسی در شهرستان اردبیل

مقدمه

شناخت ویژگی های شخصیتی افراد در بسیاری موقعیت های زندگی ضرورت دارد چرا که همه دست اندر کاران و برنامه ریزان برای اینکه بتوانند روش و برنامه مناسب و هماهنگ با نیاز ها و ویژگی های شخصیتی برنامه ریزی نمایند باید شناخت کاملی از آنان داشته باشند.کارایی و موقعیت افراد در آموختن و همچنین داشتن سازگاری و تعادل روانی در تمامی موقعیت های زندگی رابطه نزدیکی با خصایص شخصیتی دارند یکی از این ویژگی های شخصیتی که افراد را در برخورد با موقعیت های زندگی دچار مشکل می کند کمال گرایی و دیگری وسواس فکری و عملی است.اختلال وسواس فکری عملی که طی آن فرد گرفتار افکار کنترل ناپذیر و نفرت انگیز می شود و بر تشریفات ظاهراً بی معنی می پردازد.بیمار مبتلا به وسواس فکری – عملی ممکن است فکر کند اجاق گاز را روشن گذاشته است و بیست بار در طول شب از تخت بلند شود و آنرا وارسی کند.وسواس از اختلالات عصبی انسانهاست که نمونه های ان در بین مردان و زنان، کودک و نوجوان، جوان و بزرگسالان و حتی سالمندان و پیران به صورت ها و انواع مختلف دیده می شود ولی برخی از نمونه های آن در بین گروه های مختلف سنی و جنسی بیشتر است بطور کلی وسواس یکی از شایعترین انواع اختلالاتی  است که باعث بروز مشکلات شدید در خانواده میشود.در برخی از آیات قرآن وسواس به معنی افکار بیهوده و مضر آمده که در ذهن خطور می کند.

منبع كنترل كه دارای دو بعد درونی و بیرونی است و بنابر فرضیات راتر ,افرادی كه دارای منبع كنترل درونی هستند معتقدند كه اعمالشان نقش عمده های در به حد اكثر رساندن برون دادهای بد یا خوب دارد و افراد دارای دارای منبع كنترل بیرونی٬ فكر میكنند برون دادهای بد یا خوب ارتباطی با رفتار انها ندارد.

 

چکیده:

 هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی بررسی رابطه منبع کنترل درونی و بیرونی با کمال گرایی در بین بیماران وسواسی در شهرستان اردبیل می باشد.روش پژوهش از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری کلیه بیماران وسواسی که در سال 1390 در شهر اردبیل زندگی میکنند  است که از بین این جامعه 40 نفر به شکل نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شد ه اند،که این افراد با پرسش نامه های مقیاس کمال گرایی مثبت و منفی و پرسشنامه مقیاس سنجش برونگرایی – درونگرایی مورد سنجش قرار گرفته اند .داده های بدست آمده با نرم افزار(SPSS) تکمیل شده و نتایج حاکی از ان است که کمالگرایی و مقیاسهای درونی و بیرونی همبستگی وجود دارد ،  کمالگرایی در بین زنان و مردان از تفاوت معنادار برخوردار است و مقیاس بیرونی در بین زنان و مردان از تفاوت معنادار برخوردار است .

 

کلمات کلیدی – درون گرایی – برون گرایی - کمالگرایی


فهرست مطالب

فصل اول

مقدمه.. 9

بیان مسئله.. 10

اهداف تحقیق.. 13

هدف کلی.. 13

اهداف جزئی.. 13

بیان فرضیه.. 14

ضرورت واهمیت تحقیق.. 14

تعاریف عملیاتی و مفهومی متغیرها.. 16

فصل دوم

تاریخچه وسواس فکری و عملی.. 19

معنای اصطلاحی وسواس :.. 20

اصطلاح وسواس در زبان فارسی :.. 21

صورتهای وسواس :.. 22

انواع وسواس :.. 24

تشخیص اختلال وسواس فکری و عملی.. 26

سه ملاک روشن برای رفتار وسواسی :.. 28

شکل بالینی :.. 29

تصورات وسواسی :.. 29

ویژگی های بالینی :.. 30

همه گیر شناسی :.. 31

سبب شناسی :.. 32

تشخیص افتراقی :.. 33

سیر و پیش آگهی :.. 34

تعریف کمال گرایی :.. 36

ابعاد کمال گرایی :.. 37

کمال گرایی دیگر مدار :.. 39

کمال گرایی جامعه مدار :.. 39

علل کمال گرایی :.. 39

نقش والدین در رشد شخصیت کمال گرا :.. 41

نیاز به کمال و انتقاد پذیری :.. 44

پیشینه تحقیق در مورد کمال گرایی در خارج و داخل کشور :   46

پیشینه تحقیق :.. 49

فصل سوم

مقدمه.. 52

روش تحقیق.. 52

داده های پژوهشی.. 52

جامعه آماری.. 53

نمونه آماری.. 53

روش تجزیه و تحلیل داده ها.. 54

فصل چهارم

آمار توصیفی.. 60

بخش دوم : آمار استنباطی.. 63

فصل پنجم

بحث و نتیجه گیری.. 69

محدودیت پژوهشی.. 70

فهرست منابع.. 73

 

قیمت محصول : 25000 تومان

دانلود
[ دوشنبه 4 تير 1397 ] [ 19:23 ] [ دفترفنی دسیس ]
[ ]

بررسی ساختار و نحوه عملکرد سیستم های کنترل صنعتی

بررسی ساختار و نحوه عملکرد سیستم های کنترل صنعتی

بررسی ساختار و نحوه عملکرد سیستم های کنترل صنعتی

فرمت فایل : pdf

حجم : 2051

صفحات : 161

گروه : برق ،الکترونیک و مخابرات

توضیحات محصول :

دانلود تحقیق بررسی ساختار و نحوه عملکرد سیستم های کنترل صنعتی

در 161 صفحه ورد قابل ویرایش آماده ارائه با فرمت doc

« عنوان بندی »

مقدمه

فصل اول :

« مقدمه ای بر سیستم های كنترل »

کنترل و اتوماسیون

انواع فرایندهای صنعتی

استراتژی کنترل

انواع کنترلرها

سیر تکاملی کنترل کننده ها

فصل دوم :

« انتقال اطلاعات در صنعت »

معماری شبکه   

استانداردهای معروف لایه فیزیکی شبکه های صنعتی

معرفی واسط های انتقال و عوامل موثر در انتقال

پروتکل ها و استانداردها

فصل سوم :

« کنترل کننده های برنامه پذیر PLC »

سخت افزار PLC

زبان های برنامه نویسی PLC

ارتباط بین چندین PLC

فصل چهارم :

« سیستم های کنترل گسترده DCS »

ساختار سیستم های DCS

سطوح کاری

اصول کاری سیستم های DCS

کاربردها  

فصل پنجم :

« سیستم های اتوماسیون APACS »

Controller Configuration Software

سخت افزار سیستم APACS  

بسته های نرم افزاری APACS

بسته های سخت افزاری APACS 

شرح مدار ماژول کنترل +ACM

فصل ششم :

« سیستم های SCADA »

SCADA  چیست؟

ارتباطات

واسط ها

فصل هفتم :

« سیستم های FIELD BUS و مقایسه آنها با سیستم های DCS »

نحوه عملکرد سیستم های  FCSدر مقایسه با DCS

دسته بندی  فیلد باس     

توپولوژی های فیلد باس    

مقایسهFCS  و DCS و مزایا و معایب آنها نسبت به یکدیگر   

« چکیده »

 

در هر صنعتی اتوماسیون سبب بهبود تولید می گردد كه این بهبود هم در كمیت ومیزان تولید موثر است و هم در كیفیت محصولات.هدف از اتوماسیون این است كه بخشی از وظایف انسان در صنعت به تجهیزات خودكار واگذار گردد. در یك سیستم اتوماتیك عملیات شروع،تنظیم و توقف فرایندبا توجه به متغیر های موجود توسط كنترل كننده سیستم انجام می گیرد. هر سیستم كنترل دارای سه بخش است:  ورودی ، پردازش و خروجی .

انواع استراتژی های كنترل:

 كنترل حلقه باز

 كنترل پیشرو

كنترل حلقه بسته

كنترلر مغز متفكر یك پردازش صنعتی است و تمامی فرامینی راكه یك متخصص در نظر دارد اعمال كند تا پروسه، جریان استاندارد خود را در پیش گیرد و نهایتا پاسخ مطلوب حاصل شود از طریق كنترلر به سیستم فهمانده می شود.

یك كنترلر چگونه عمل می كند؟

 در ابتدا سیگنال خروجی از سنسور وارد كنترلر می شود و با مقدار مبنا مقایسه می گردد و نتیجه مقایسه كه همان سیگنال خطا می باشد، معمولا در داخل كنترلر هم تقویت شده و هم بسته به نوع كنترلر و پارامترهای مورد نظر، عملیاتی خاص روی ان انجام می گیرد سپس حاصل این عملیات به عنوان سیگنال خروجی كنترل كننده به بلوك بعدی وارد می شود. مقایسه سیگنالها و تقویت اولیه در همه كنترلر ها صرف نظر از نوع انها انجام می گیرد ،در واقع این عملیات بعدی است كه نوع كنترلر را مشخص می كند.

 PLCاز عبارت Programmable Logic Controller به معنای كنترل كننده قابل برنامه ریزی گرفته شده است.PLC كنترل كننده ای است نرم افزاری كه در قسمت ورودی، اطلاعات را بصورت باینری دریافت و آنها را طبق برنامه ای كه در حافظه اش ذخیره شده پردازش می نماید و نتیجه عملیات را نیز از قسمت خروجی به صورت فرمانهایی به گیرنده ها و اجرا كننده های فرمان ، ارسال می كند.

بطور كلی می توان زبانها برنامه نویس  PLCرا به پنج دسته تقسیم كرد:

• زبان SFC یا Sequential Function Chart Language

• زبان FBD یا Function Block Diagram Language

• زبان LD یا Ladder Diagram Language

• زبان ST یا Structured Text Language

• زبان IL یا Instruction List Language

به طور كلی چهار سیستم كنترلی وجود دارد:

1.سیستمهای رله ای از قدیمی ترین سیستم كنترلی هستند. در این سیستمها كلیه عملیات كنترلی با استفاده از رله ها انجام می پذیرد.

2.سیستمهای كنترلی مبنی بر مدارهای منطقی. در این سیستم ها از دروازه های منطقی و تراشه های كوچك برای پیاده سازی عملیات منطقی استفاده می شود.

3.كنترل با كامپیو تر شخصی

4.كنترل مبنی بر PLC.

سیستم SCADAعلاوه بر كاربرد در فرایندهای صنعتی مانند تولید و توزیع برق ( به شیوه های مرسوم یا هسته ای) ،ساخت فولاد، صنایع شیمیایی،صنایع آب ،گاز و نفت در بعضی از امكانات آزمایشی مانند فوزیون هسته ایی نیز كاربرد دارد.

اندازه اینچنین تاسیساتی از 1000تا چندین ده هزار كانال I/O می باشد. و با كمك شبكه ها و سیستمهای مخابراتی منطقه وسیعی را تحت بازرسی ونظارت قرار می دهد.

سیستمهای SCADA بر روی سیستم عاملهای DOS، VMSو  UNIXقابل اجرا هستند در سالهای اخیر همه سیستم های  SCADAبه سمت سیستم عامل NT و بعضی هم بسمت Linuxگرایش پیدا كرده اند.

« پیشگفتار»

 

اصطلاح اتو ماسیون صنعتی به طور عام مربوط به علوم و تكنولوژی كنترل پروسه است و شامل كنترل فرایند های متفاوتی در صنعت است. این بحث امروزه در مجامع صنعتی بصورت خیلی عادی رایج است و در بسیاری از اماكن صنعتی به مرحله اجرا در آمده است.

 توسعه در كنترل و صنعتی سازی امكان پیشرفت بیشتر و گسترده تر پروسه های پیچیده و دخالت دادن تكنولوژیهای جدید و استفاده از مزایای اقتصادی آنها را فراهم ساخته است .

 و لازم است به این نكته مهم متذكر شویم كه اقتصادی كردن سیستمها زیر ساخت پیشرفتهای آن بوده و هست وهمین پیشرفت ها منجر به این شد كه اقبال عمومی نظر به سیستمهای تمام توماتیك داشته باشد.

یكی از قایلیتهای مهم خودكار سازی وجود تجهیزات قابل انعطاف یا به عبارتی انعطاف پذیری است كه به اختصار می توان به شكل زیر تعریف كرد:

سازگاری آرام و پیوسته در تغییر یك كارخانه با رعایت استفاده بهینه از امكانات موجود و گام برداشتن به سوی پیشرفت با رعایت انطباق با سیستمهای قدیمی و بالا بردن قابلیتها و كیفیت تولید و بهینه سازی در مواد اولیه مصرفی و انرژی.

این خواسته سیستمها را به سوی طراحی و ساخت مجتمعهای تمام كامپیوتری CIM هدایت كرد.

 این مقوله روی نمایش پروسه ها در زمان كنترل تولید و قابلیت تقسیم كار بین قسمتها و طراحی فراورده ها با مواد اولیه و انرژی مصرفی و زمان كم و كیفیت بالا تمركز دارد.در بحث توسعه تكنولوژی و اتوماسیون مدرن عوامل متفاوتی دخالت داشته اند،

كه از جمله آنها عبارتند از:

•           پیشرفت میكرو پروسسور ها، حافظه ها و توسعه تكنولوژی VLSI مربوط به سنسورها و تكنولوژی فیبر نوری

•           عملی شدن كنترلر های قابل برنامه ریزی(PLC)

•           استاندارد كردن سخت افزارهای ماژولار و نرم افزار های كنترل پروسه

•           پیشرفت در تكنولوژی كامپیوتر

•           ضرورت ایجاد قابلیتهای نمایش فرایندها به صورت on-line و به شكلی جذاب برای ارتباط كاربر به صورت استاندارد

•           استاندارد شدن ارتباط و خطوط مخابره داده در كامپیوترها

•           سازگار بودن با روشهای متفاوت سیستم . كنترل جدید مانند تخمین پارامتر ، كارهای وفقی بهینه و خود تنظیمی

•           توسعه روشهای هوشمند علمی و عملی

 

«     فهرست مطالب »

 

 

 

عنوان                                                                                   صفحه

 

 

مطالب مقدماتی

 

 

به نام او  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  2

بسم الله الرحمن الرحیم   -------------------------------------------------------------------------------------------------------  3 

عنوان بندی   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  4

چکیده    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  5

پیشگفتار  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  7

سپاس گزاری  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  9  

تقدیم به   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   10

 

   

فصل اول :

« مقدمه ای بر سیستم های كنترل »      ----------------------------------------------------------  18

 

کنترل و اتوماسیون         ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  18

مشخصات سیستم های کنترل      ----------------------------------------------------------------------------------------------  19

ورودی ها---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   19

خروجی ها---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   19

پردازش    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   20

انواع فرایندهای صنعتی    ------------------------------------------------------------------------------------------------------  20

فرایند تولید پیوسته----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  20

فرایند تولید انبوه--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21

فرایند تولید اقلام مجاز    -------------------------------------------------------------------------------------------------------   21       

استراتژی کنترل   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21

کنترل حلقه باز     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------     21

کنترل پیشرو      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------     22

کنترل حلقه بسته    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------   22

انواع کنترلرها   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  23

کنترلرهای ناپیوسته   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24

کنترلرهای پیوسته     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24

کنترلر تناسبی    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  24

عنوان                                                                                   صفحه

 

کنترلر انتگرالی       ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25

کنترلر تناسبی-انتگرالی    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------25

کنترلر تناسبی-مشتق گیر    -------------------------------------------------------------------------------------------------------26

کنترلر PID      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------26

کنترلر نیوماتیکی      ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------27

کنترلر هیدرولیکی    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------27

کنترلر الکترونیکی    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------27

سیر تکاملی کنترل کننده ها    ----------------------------------------------------------------------------------------------------27

 

 

فصل دوم :

« انتقال اطلاعات در صنعت »---------------------------------------------------------------------------     29

 

 

مقدمه      -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    29

معماری شبکه    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------      31 

لایه فیزیکی   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       32

لایه دیتا لینک    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     32

لایه شبکه     ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     32

لایه انتقال     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     32

لایه session      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    33

لایه Application    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------    33

استانداردهای معروف لایه فیزیکی شبکه های صنعتی   -------------------------------------------------------------     34

Rs232    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   34

RS449   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    35

RS530   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   35

RS423     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    35

RS422   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    35

RS485   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     36

گذرگاه H1    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   36

گذرگاه H2   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   37

HART    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     37

معرفی واسط های انتقال و عوامل موثر در انتقال   -------------------------------------------------------------------      37

کابل کواکسیال   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   37

زوج سیم به هم تابیده   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------    38

فیبر نوری   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   38

پروتکل ها و استانداردها       -----------------------------------------------------------------------------------------------------  40

استانداردهای اترنت    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------      40

پروتکل MAP    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------      40

عنوان                                                                                   صفحه

 

پروتکل TOP     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    41

پروتکل TCP/IP   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------    41

پروتکل SNA   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     42

پروتکل MM  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     42

استاندارد Bus   Field------------------------------------------------------------------------------------------------------------   42

استاندارد Profi Bus   -------------------------------------------------------------------------------------------------------      43

 

فصل سوم :

« کنترل کننده های برنامه پذیر PLC »----------------------------------------------------    43

 

 

مقدمه    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    43

مقایسه سیستم های کنترلی مختلف    -------------------------------------------------------------------------------------------44

توجهات خاص در بکار گیری سیستم های PLC   --------------------------------------------------------------------------45

سخت افزار PLC    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------46

ماژول منبع تغذیه    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------47

واحد پردازش مرکزی     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------47

حافظه     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------48

ماژول های ورودی      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------48

ماژول های خروجی     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------49

ماژول تغییر شکل سیگنال    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------49

ماژول ارتباط پروسسوری     ------------------------------------------------------------------------------------------------------   50

ماژول رابط IM     ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------50

انواع محیط های برنامه نویسی و امکانات نرم افزاری در PLC    --------------------------------------------------- 50

زبان های برنامه نویسی PLC     ----------------------------------------------------------------------------------------------- 51

زبان SFC    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     51

حالت های مختلف برای اتصال Step و Transition    ------------------------------------------------------- --------- 55

ماکرو Step     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 56

زبان FBD   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   57

زبان LD       ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  58

زبان ST       ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  59

زبان IL        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   59

توابع کنترل پیوسته در PLCها    ------------------------------------------------------------------------------------------------60

ماژول های PID      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------60

برنامه ریزی ماژول های PID    ------------------------------------------------------------------------------------------------- 61

کاربرد ماژول های PID     --------------------------------------------------------------------------------------------------------  61

ارتباط در PLCها    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  62

ارتباط سریال     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  62

فاصله انتقال      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  63

عنوان                                                                                   صفحه

 

حلقه جریان 20 mA     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  63

423/422 RS   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  63

ارتباط PLCها ، ماژول ها و برنامه ریزی      -------------------------------------------------------------------------------- 64

ارتباط بین چندین PLC   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  65

شبکه های محلی    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  65

کنترل گسترده       ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------66

 

 

فصل چهارم :

« سیستم های کنترل گسترده DCS »------------------------------------------------------            67  

 

مقدمه      -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      68

ایجاد سیستم های کنترل کسترده DCS    -------------------------------------------------------------------------------------   68

ساختار سیستم های DCS   ------------------------------------------------------------------------------------------------------    70

اعمال کمپیوتر مرکزی       ----------------------------------------------------------------------------------------------------------   72

سطوح کاری      ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     74

سطح کنترل مستقیم پروسه    ------------------------------------------------------------------------------------------------------  75

سطح کنترل مدیریتی      --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 76

سطح کنترل ترتیبی تولید    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 76

سطح کنترل مدیریت پلانت    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------76

برخی از مزایای DCS    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------79

Data Base Organization    --------------------------------------------------------------------------------------------------79

اصول کاری سیستم های DCS   ---------------------------------------------------------------------------------------------------84

المان های سیستم     ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------87

ارتباط ماشین با انسان      --------------------------------------------------------------------------------------------------------------87

سطح صفر(حوزه میدان)     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------88

A500 & Procontrol I     -------------------------------------------------------------------------------------------------------90

ایستگاه واسطه    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------90

ایستگاه کامپیوتر مرکزی     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------91

قسمت نمایشگر     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------92

ساختار و چگونگی نمایش دادن     --------------------------------------------------------------------------------------------------93

نمایش میله ی استاندارد     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------94

صفحه کلید    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------95

کاربردها      ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------96

 

 

عنوان                                                                                   صفحه

 

 

 

فصل پنجم :

« سیستم های اتوماسیون APACS »------------------------------------------------------------   96

 

 

مقدمه     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      97

Controller Configuration Software ------------------------------------------------------------------------------- 97

بسته های نرم افزاری APACS     ------------------------------------------------------------------------------------------------98

Configuration Software    --------------------------------------------------------------------------------------------------98

امکانات Mation 4      --------------------------------------------------------------------------------------------------------------99

واسط اپراتوری (Operator Interface)        ------------------------------------------------------------------------------99

Internet Based viewer    ----------------------------------------------------------------------------------------------------101

Historian Open     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------101

Industry specific Options      --------------------------------------------------------------------------------------------102

Unix-Based operator Interface    -----------------------------------------------------------------------------------102

سایر ویژگی های APACS    ----------------------------------------------------------------------------------------------------103

سخت افزار سیستم APACS   ---------------------------------------------------------------------------------------------------103

افزونگی (Redundancy)    ----------------------------------------------------------------------------------------------------104

معماری سخت افزاری APACS   ----------------------------------------------------------------------------------------------105

سیستم محلی     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------106

Plantwide System       --------------------------------------------------------------------------------------------------------106

QUADLOG   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------107

بسته های سخت افزاری APACS    ------------------------------------------------------------------------------------------108

انواع پیکربندی MODULPAC 1000    --------------------------------------------------------------------------------110

MODULPAC 2000       -----------------------------------------------------------------------------------------------------112

 RACKs(قفسه ها) سیستم APACS    -----------------------------------------------------------------------------------115

I/O RACK Remote   -------------------------------------------------------------------------------------------------------116

I/O Bus   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------117

Power Bus   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------117

نصب I/O RACK Remote     ----------------------------------------------------------------------------------------------118

شناسایی سخت افزار   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------118

آماده سازی     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------119

ملاحظات محیطی     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------121

مونتاژ I/O RACK Remote    -------------------------------------------------------------------------------------------- 122

کابل I/OBUS   و اتصالات موازی/ جامپر    ------------------------------------------------------------------------------123

 MODULRAC          ----------------------------------------------------------------------------------------------------------124

SIXRAC      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------125

UNIRAC       ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------125

عنوان                                                                                   صفحه

 

RIS        -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------126

ویژگی های سخت افزاری RIS      --------------------------------------------------------------------------------------------126

قابلیت های RIS     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------127

ماژول های کنترل     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------128

پیکربندی (Configuration)   -----------------------------------------------------------------------------------------------130

شرح مدار ماژول کنترل +ACM    -------------------------------------------------------------------------------------------130     WATCHDOG/RESET---------------------------------------------------------------------------------------------------131

Time Out & Bus Arbitration Bus   -----------------------------------------------------------------------------131

RAM and ROM    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------131

Serial ports   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------132

MODULBUS       --------------------------------------------------------------------------------------------------------------132

I/O BUS    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------133

SCSI REDUNDANCY    ------------------------------------------------------------------------------------------------133

ماژول های I/O     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------134

توصیف مدار SDM     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------136

 

 

فصل ششم :

« سیستم های SCADA »---------------------------------------------------------------------------------137

 

 

SCADA  چیست؟     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------137

معماری   SCADA---------------------------------------------------------------------------------------------------------------138

ارتباطات      ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------139

واسط ها     ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------139

REDUNDANCY     ---------------------------------------------------------------------------------------------------------140

MMI        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------141

Handing Alarm      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------141

Logging / Archiving     ---------------------------------------------------------------------------------------------------142

ایجاد گزارش      ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------142

 

 

 فصل هفتم :

« سیستم های FIELD BUS و مقایسه آنها با سیستم های DCS »

 

 

مقدمه    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------143

نحوه عملکرد سیستم های  FCSدر مقایسه با DCS   -----------------------------------------------------------145

مدل مرجع OSI      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------147

عنوان                                                                                   صفحه

 

انواع لایه های فیلد باس    -----------------------------------------------------------------------------------------------------147

لایه فیزیکی       ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------147

لایه پشته ارتبطات        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------148

لایه کاربردی      --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------148

دسته بندی  فیلد باس      --------------------------------------------------------------------------------------------------------148

توپولوژی های فیلد باس     ----------------------------------------------------------------------------------------------------149

  Chain daisy Topology-------------------------------------------------------------------------------------------------149

 Tree Topology   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------150

Spur Topology     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------151

Point to Point Topology      ---------------------------------------------------------------------------------------151

مقایسهFCS  و DCS و مزایا و معایب آنها نسبت به یکدیگر     ----------------------------------------------153

سایر مزایایFCS        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------156

خاصیتInteroperability   ادوات FCS       -------------------------------------------------------------------------157

معایب فیلد باس       ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------159

انواع بلوک های استاندارد       -------------------------------------------------------------------------------------------------159

 

 

تعیین رابطه بین شادکامی و منبع کنترل درونی و بیرونی در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی واح

تعیین رابطه بین شادکامی و منبع کنترل درونی و بیرونی در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحداردبیل

تعیین رابطه بین شادکامی و منبع کنترل درونی و بیرونی در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحداردبیل

فرمت فایل : doc

حجم : 127

صفحات : 70

گروه : روانشناسی و علوم تربیتی

توضیحات محصول :

 

پایان نامه کارشناسی در رشته راهنمایی و مشاوره 

 

تعیین رابطه بین شادکامی و منبع کنترل درونی و بیرونی در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحداردبیل

 

فهرست مطالب

 

فصل اول : کلیات پژوهش

مقدمه.. 1

بیان مساله و سوال های پژوهشی.. 2

اهمیت و ضرورت پژوهش.. 4

اهداف پژوهش.. 5

فرضیه های پژوهش.. 6

تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها.. 6

تعاریف نظری.. 6

تعاریف عملیاتی.. 6

فصل دوم : ادبیات و پیشینه پژوهش

شادکامی.. 9

دیدگاه های نظری در مورد شادکامی.. 9

نظریه ی آرجیل و همکاران.. 9

دیدگاه هدونیکو ادایمونیک.. 10

دیدگاه ایدامونیک.. 11

نظریه ی داینر و همکاران.. 12

منبع کنترل.. 14

رویکرد ها و نظریه های متفاوت درباره وضع کنترل.. 15

منبع کنترل درونی.. 16

منبع کنترل بیرونی.. 17

تفاوت های سنی و جنسی در منبع کنترل.. 18

تفاوت های رفتاری در منبع کنترل.. 18

یادگیری و منبع کنترل.. 19

پیشینه های پژوهش.. 19

شادکامی- پیشینه های داخلی.. 19

پیشینه های خارجی.. 23

منبع کنترل- پیشینه های خارجی.. 26

پیشینه های داخلی.. 27

فصل سوم : روش پژوهش

روش پژوهش.. 31

جامعه آماری.. 31

نمونه آماری و روش نمونه گیری.. 31

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات آماری.. 32

ابزار پژوهش.. 32

پرسشنامه شادکامی آکسفورد.. 32

آزمون منبع کنترل نوویکی و استریکلند.. 33ف

فصل چهارم : یافته های پژوهش

نتایج پژوهش.. 35

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری.. 43

محدودیت ها.. 45

پیشنهادات.. 45

منابع.. 46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده :

پژوهش حاضر باهدف یافتن رابطه بین شادکامی[1]ومنبع کنترل[2] درونی[3] و بیرونی[4]در بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحداردبیل انجام شده است . طرح پژوهش از نوع توصیفی ـ همبستگی است . جامعه آماری شامل120 نفر ازدانشجویان دختر و پسر ، شامل 60 دختر و 60 پسر مشغول به تحصیل در دانشکده فنی دانشگاه آزاد اسلامی در سال تحصیلی 90-91بود. نمونه های مورد مطالعه از بین دانشجویان دختر و پسر با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های شادکامی آکسفورد و منبع کنترل نوویکی و استریکلند[5]استفاده شده است. متغیرهای مورد بررسی در پژوهش شامل جنسیت ، شادکامی ، منبع کنترل درونی و بیرونی ، ... است . نتایج پژوهش و تحلیل داده ها نشان داده است که دخترها و پسرها از نظر شادکامی با یکدیگر تفاوت معنا داری ندارند ، یعنی فرضیه مربوط به شادکامی رد گردید . همچنین مشخص شد که دخترها و پسرها از نظر استفاده از انواع منبع کنترل با یکدیگر تفاوت دارند ، به این صورت که دخترها بیشتر از منبع کنترل درونی استفاده می کنند و پسرها از منبع کنترل بیرونی . یعنی فرضیه مربوط به تفاوت  منبع کنترل مورد تایید قرار گرفت . برای بررسی تفاوت بین شادکامی و منبع کنترل در دانشجویان ، نتایج به دست آمده نشان می دهد که آزمون لوینز برای ارزیابی فرض همگنی واریانس ها معنی دار نیست بنابراین تفاوت معنی داری بین شادکامی و منبع کنترل دختران و پسران دانشجو به دست نیامد .

 کلید واژه

شادکامی ، منبع کنترل ، کنترل درونی ، کنترل بیرونی

 

 


1.happiness

2.force control

3. internal

4. external

5.NOVIKY & STRIKLAND

 

قیمت محصول : 15000 تومان

دانلود
[ دوشنبه 4 تير 1397 ] [ 19:21 ] [ دفترفنی دسیس ]
[ ]

ترجمه مقاله با عنوان کنترل تولید پویا

ترجمه مقاله با عنوان کنترل تولید پویا

ترجمه مقاله با عنوان کنترل تولید پویا

فرمت فایل : docx

حجم : 634

صفحات : 36

گروه : پژوهش های دانشگاهی

توضیحات محصول :

دانلود ترجمه مقاله با عنوان کنترل تولید پویا :

کنترل تولید دینامیکی در سیستم های پردازشی موازی تحت پروسه ی محدودیت های زمانی انتظار

چکیده :

این تحقیق به بررسی مشکلات تولید در دو سیستم کنترل سریالی

تحت پروسه ی محدودیت های زمان انتظار queue time (PQT) در دو

ایستگاه می پردازد . در این سیستم های تولید سریالی ، همه مشاغل

می بایست به یک تقریب ثابت در ایستگاه های بالادستی و پایین دستی پردازش شوند .

ماشین های متعددی در هر دو ایستگاه وجود دارند و همه ماشین ها در

معرض خرابی های تصادفی قرار دارند . در صف پایین دستی ،

مجموع زمان انتظار و پردازش برای هر شغل توسط یک حد بالا محدود شده است .

این حد بالای زمانی تحت عنوان محدودیت PQT خوانده می شود .

تجاوز از حد PQT باعث دوباره کاری یا هزینه های اضافی می گردد .

در این تحقیق ، یک مدل کنترل ورورد چند ماشین

 {Multi – machine Admisson Control }( MMAC)

با استفاده از پروسه ی تصمیم گیری مارکوف ( MDPS ) فرمول بندی شده است . 

قیمت محصول : 14900 تومان

دانلود
[ دوشنبه 4 تير 1397 ] [ 19:21 ] [ دفترفنی دسیس ]
[ ]

بررسی عملکرد خانواده در کنترل خشم نوجوانان دختر و پسر

بررسی عملکرد خانواده در کنترل خشم نوجوانان دختر و پسر

بررسی عملکرد خانواده در کنترل خشم نوجوانان دختر و پسر

فرمت فایل : docx

حجم : 129

صفحات : 135

گروه : روانشناسی و علوم تربیتی

توضیحات محصول :

فهرست مطالب

فصل اول

چکیده

بیان مسئله 

اهداف اختصاصی پژوهش 

فرضیات پژوهش 

متغیرها 

تعریف علمی و عملیاتی متغیرها 

منابع فصل اول

 

فصل دوم

مرور ادبیات 

تعریف خانواده 

تعریف جوانی

انواع خانواده   

1- خانوادة زیستی 

2- خانوادة مرآب  

3- خانوادة زن و شوهری 

4- خانوادة گسترده 

5- خانوادة پیوسته 

6- خانوادة مادر مرکز 

7- خانوادة فرزند مرکز  

8- خانوادة راه یابی 

9- خانوادة فرزند زایی 

10- خانوادة ناقص 

11- خانوادة پدر - مادری 

12- خانوادة ستاکی 

13- خانوادة هسته ای 

14- خانوادة زادروگا

اهمیت خانواده 

کارکرد خانواده 

مدیریت خانواده 

الف- قدردانی کردن 

ب – انتقاد کردن 

ج – بحث کردن 

جو عاطفی خانواده 

نقش الگوهای روابط خانوادگی در رشد اجتماعی فرزندان 

اثرهای روانی بلوغ جنسی 

منابع فصل دوم

 

فصل سوم

جامعه آماری

نمونه و روش نمونه گیری

ابزار تحقیق

الف) ابزار سنجش عملكرد خانواده(FAD) 

ب) پرسش نامه خشم اشپیلبرگر(staxl-2) 

شیوه اجرانمره گذاری STAX2

پایای پرسشنامهSTAX I-2 

روایی پرسشنامه STAX 1-2  

طرح و شیوه اجرای تحقیق 

تجزیه و تحلیل داده‌ها 

فصل چهارم 

بحث و نتیجه گیری:

 

فرضیه اصلی

فرضیه های فرعی

پیشنهادات كاربردی

محدودیت ها پژوهش

پیشنهادات تحقیقی

منابع و مأخذ

قیمت محصول : 14000 تومان

دانلود
[ دوشنبه 4 تير 1397 ] [ 19:21 ] [ دفترفنی دسیس ]
[ ]

مبانی نظری حقوق بشری ملازم و پیوسته با حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی

مبانی نظری حقوق بشری ملازم و پیوسته با حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی

مبانی نظری حقوق بشری ملازم و پیوسته با حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی

فرمت فایل : docx

حجم : 116

صفحات : 42

گروه : مبانی و پیشینه نظری

توضیحات محصول :

مبانی نظری حقوق بشری ملازم و پیوسته با حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی

مشخصات محصول:
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

خلاصه ای از کار:

مبحث اول- حق کرامت انسانی

     حقوق بنیادین انسان ها که رعایت آنها در همه حال و در هر مکان و زمان ضروری است بر اصل بنیادین کرامت ذاتی، زوال­ناپذیر و مطلق موجود بشری استوار است. بدین معنا که آن دسته از حقوق بشری که در اسناد بین­المللی حقوق بشر منعکس شده و در شمار حقوق اساسی و انتقال ناپذیر قرار دارند، بر کرامت انسانی مبتنی­اند و قوانین مبیّن حقوق بنیادین و زوال­ناپذیر انسان ها که در حقوق بشردوستانه درج شده­اند نیز بر............

.................

گفتار اول- شرح مفهوم حق کرامت انسانی

..................

گفتار دوم- جایگاه حق بر کرامت انسانی در اسناد و رویه های قضایی بین المللی 

    امروزه حق کرامت انسانی از چنان اهمیت و ارزشی در عرصه  بین المللی برخوردار گشته که در اغلب اسناد بین المللی از آن یاد شده است. بر این اساس در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر، شناسایی کرامت ذاتی تمامی اعضای خانوادۀ بشری به عنوان بنیان آزادی، عدالت و صلح در جهان یاد شده است، همچنین ماده یک این اعلامیه مقرر می دارد که، « تمام افراد بشر از لحاظ کرامت و حقوق، آزاد و برابر زاده می‌شوند...»[1] در مقدمه میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی[2] هم کرامت ذاتی بشر را به عنوان منشأ حقوق بشری[3] دانسته و....................

...................

گفتار سوم- پیوند مابین حق کرامت انسانی با حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی

    مقام انسان، کرامت انسانی و حیثیت و شرف انسان ها از موضوعاتی است که از دیرباز مورد توجه همه مکاتب و نحله های فکری و همچنین مجامع حقوقی داخلی و بین­المللی واقع شده است و در این راستا حق افراد به شخصیت حقوقی آنها که مستقیماً از کرامت انسانی آنان نشأت می گیرد، حق کرامت انسانی را در عرصه حقوقی واقعیت بخشیده و عملی می نماید.[4] به عبارتی کرامت ذاتی انسان که، در پرتو عقلانیت و اراده آزاد انسانی به تمامی انسان ها عرضه شده است، منشأ حق افراد به شخصیت حقوقی آنها است.

....................

مبحث دوم- حق برابری در مقابل قانون

....................

گفتار اول شرح مفهوم حق بر برابری در مقابل قانون

.................

بند اول- معنا و مفهوم حق بر برابری حقوقی

  اینکه همه افراد باید در مقابل قانون برابر باشند، بدین معنا است که شما همان حقوقی را دارید که هر فرد دیگری دارای آن است. این بدین مفهوم نیست که از همه جهات انسان ها با هم یکسان هستند، یا باید از همه جهات با هم یکسان باشند. زیرا انسان ها با توانایی های یکسان آفریده نشده اند. لذا برابری در مقابل قانون به معنی یکسانی کامل[5] نیست. در واقع برابری در مقابل قانون به این معنی است که حقوق قانونی شما به گونه ای برابر مورد احترام واقع شود و عادلانه به اجرا گذاشته شود[6].

..................

بند دوم- معیار و ضابطه پذیرش رفتار متمایز

   در خصوص اینکه برابری حقوقی مستلزم رفتاری یکسان و مشابه است، و رفتارهای حقوقی متفاوت ناقض برابری انسان ها هستند یا خیر؟ اختلاف نظر وجود دارد. در زمینه قواعد حقوقی بین المللی آنچه که اغلبِ معاهدات به آن تصریح نموده اند، برابری کامل افراد نزد قانون است. حال باید دید آیا اصولاً لحاظ کردن تفاوت های انسان ها در قوانین، به حق انسان ها نسبت به برابری در مقابل قانون خدشه وارد می­کند و با آن در تغایر است؟ یا آنچه از تفاوت ها در قواعد و قوانین حقوقی، خصوصاً احکام فقهی اسلامی مشاهده می شود، برابری انسان ها را نقض می­نماید؟

.......................

گفتار دوم- جایگاه حق بر برابری در مقابل قانون در اسناد بین­المللی

................

بند اول- اسناد عام بین المللی

.................

بند دوم- اسناد خاص بین المللی

..................

گفتار سوم- پیوند مابین حق بر شخصیت حقوقی و حق بر برابری حقوقی

...................

مبحث سوم حق بر دادخواهی

.....................

گفتار اول- مفهوم حق بر دادخواهی

..................

گفتار دوم- جایگاه حق بر دادخواهی افراد در اسناد و رویه های قضایی بین المللی

....................

گفتار سوم- پیوند مابین حق بر دادخواهی با حق فرد به شناسایی  شخصیت حقوقی

...................

فهرست منابع

1-منابع فارسی

الف - کتب

  1. ا. شبث ، ویلیام ، مقدمه ای بر دیوان کیفری بین المللی، مترجم:سید باقر میر عباسی و حمید الهوئی نظری، انتشارات جنگل، تهران، 1384.
  2. ارسطو، سیاست، ترجمه: حمید عنایت، تهران، شرکت سهامی کتابهای جیبی،1354.
  3. اشتری، بهناز ، قاچاق زنان بردگی معاصر، تهران، نشر میزان، 1390 .

............................


[1] -Article 1:  “All human beings are born free and equal in dignity and rights…”.

[2] - International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).

[3] -Recognizing that these rights derive from the inherent dignity of the human person

[4] - Willem-Jan van der Wolf, S. de Haardt,  op.cit , p. 21.

[5] - Total sameness .

[6] - David Bishop , The Wheel of Ideals, Lulu.com , 2006 , p. 125.

قیمت محصول : 24000 تومان

دانلود
[ چهارشنبه 30 خرداد 1397 ] [ 19:52 ] [ دفترفنی دسیس ]
[ ]

مبانی نظری تحریم ها، حق بر سلامتی

مبانی نظری تحریم ها، حق بر سلامتی

مبانی نظری تحریم ها، حق بر سلامتی

فرمت فایل : docx

حجم : 81

صفحات : 32

گروه : مبانی و پیشینه نظری

توضیحات محصول :

مبانی نظری تحریم ها، حق بر سلامتی

مشخصات محصول:
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

خلاصه ای از کار:

تحریم­ و حق سلامتی در حقوق بین الملل

مبحث اول- بررسی مفهوم تحریم

گفتاراول:واژه­شناسی

تحریم اقتصادی را می توان تدابیر قهرآمیز اقتصادی علیه یك كشور یا چند كشور به منظور ایجاد تغییر در سیاست های كشور مورد هدف تحریم و یا دست كم بازگو كننده ی نظریات كشور تعریف نمود. به عبارت دیگر تحریم كننده در مقابل تحریم شونده  اقتصادی از اقدام سلبی در قطع و روابط اقتصادی كشورها با یكدیگر بر می خیزد. در واقع امروزه از تحریم اقتصادی به عنوان ابزاری در جهت نیل به اهداف سیاست خارجی از سوی كشورهای دیگر می توان یاد نمود. هدف كشور تحریم كننده تحریف روابط اقتصادی كشور تحریم شونده از طریق كاهش سطح تجارت بی نالمللی آن كشورمی باشد[1]

.............

گفتار دوم:مبنای حقوق بشری تحریم‌های شورای امنیت

تمامی ابتکارات مقرر بر تأثیر تحریم‌ها بر شهروندان عادی کشورهای تحت تحریم موضوعات خود را بر اثرات منفی تحریم‌ها به جنبه‌های "انسان‌دوستانه" آن محدود کرده‌اند. این ابتکارات به نوعی اثرات منفی تحریم‌ها بر "حقوق بشر" شهروندان کشورهای تحت تحریم را مورد غفلت قرار داده‌‌اند.

................

مبحث دوم:تحریم و حقوق بشر

گفتار اول: اسناد و نهادهای حقوق بشر و تحریم

همچنان که در بخش پیشین ذکر شد، افزایش اعمال تحریم توسط شورای امنیت به‌ویژه تحریم‌های همه‌جانبه علیه چند کشور و بروز عوارض جانبی منفی بر شهروندان عادی این کشورها موضوع انطباق این تحریم‌ها با حقوق بشر و اسناد حقوق بشری را مورد سئوال قرار داده است. در این بخش به موضوع اسناد حقوق بشری و تحریم پرداخته می‌شود.

الف) اعلامیه جهانی حقوق بشر: در حالی که تمامی بندهای این اعلامیه به‌عنوان یکی از اسناد اصلی حقوق بشری ‌باید در اعمال تحریم مورد توجه قرار گیرد، برخی از اصول این اعلامیه در ارتباط با تحریم‌ها اهمیت ویژه‌ای دارند. این اصول...................

گفتار دوم:اصول حقوق بشر دوستانه

 سازوکار تحریم که در دوران جنگ یا در نتیجه یک جنگ اعمال می‌شود تحت اصول حقوق بشردوستانه قرار می‌گیرد. براساس حقوق بشردوستانه مردمان غیرنظامی ‌باید تا حد امکان از صدمات جنگ در امان باشند. کنوانسیون های ژنو اصول متعددی را در ارتباط با اعمال تحریم‌ها در بر دارند. به عنوان مثال، کنوانسیون‌های ژنو عبور آزادانه امکانات پزشکی و وسایل....................

گفتار سوم:تأثیر تحریم بر شهروندان

همان‌گونه که توسط آژانس‌های سازمان ملل، سازمان‌های غیردولتی، سازمان‌های حقوق بشری و بشردوستانه به طور مستند ذکر گردید، تحریم‌ها در عراق موجب فاجعه بشری قابل مقایسه با بدترین فجایع دهه‌های گذشته شد. مناقشه زیادی در ارتباط با تعداد دقیق مرگ ناشی از تحریم‌ها وجود دارد که از نیم میلیون تا یک‌ونیم میلیون كه اکثریت را کودکان تشکیل می‌دهند برآورد شده است.

...................

گفتار چهارم: نظرات نهادهای حقوق بشری (تحلیل موردی تحریم عراق)

اعتراض به تحریم‌های عراق از همه جوانب انجام گرفت. دبیر کل وقت سازمان ملل در خط مقدم این اعتراض‌ها قرار داشت که اتهامات جدی علیه سازوکار تحریم در گزارش خود به شورای امنیت در تاریخ 10 مارس 2000 وارد ساخت. دو هفته بعد دبیرکل اظهار داشت: "شورای امنیت باید پیگیر فرصتی برای کاهش آلام مردم عادی باشد که در نهایت هدف اصلی تحریم ها نیستند".[2]

...............

مبحث دوم:حق بر سلامتی در حقوق بین الملل 

حق سلامتی از موضوعات نوظهور در حقوق نیست، اما با پیشرفت علم و گشوده شدن عرصه‌های جدید این مسئله پیوسته وارد چالش‌های جدیدی می‌شود. از زمان تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو تاکنون مباحث عمده‌ای در زمینه اخلاق زیستی و حقوق بیماران مطرح شده است که می‌تواند بیانگر حساسیت و ضرورت توجه ویژه و مداوم به حق سلامت باشد. در سال‌های اخیر، توجه فزاینده‌ای به حق سلامت شده است.

................

گفتار اول: حق بر سلامتی و حقوق بشر

بنداول:ارتباط حق سلامتی با حقوق بشر

حق بر سلامتی یکی از حقوق بشری است که برای استیفای سایر حقوق بشری نیز ضروری قلمداد می‌شود.

در مقدمه اساسنامه سازمان بهداشت جهانی حق هر انسان برای دسترسی به بالاترین سطح ممکن سلامتی به رسمیت شناخته شده‌است.[3]

................

بند دوم:مفهوم و قلمرو حقوق بشری حق بر سلامتی

هرچند كه مفهوم حق بر سلامتی در بین عموم مردم ممكن است با مراقبتهای درمانی و بهداشتی همراه باشد، اما حق بر سلامت مفهوم و گستره ای فراتر از این مفهوم می تواند داشته باشد و ممكن است شامل سطح وسیعی از عوامل و ابعادی باشد كه برای داشتن زندگی سالم، ما را كمك نماید؛ لذا برای پی بردن به گستره مفهومی، قلمرو و محتوای حق بر سلامتی، لازم است نگاهی به اسناد بین المللی مربوط به این حق بیاندازیم.شناسایی جهانی حق بر سلامت به معنای روشن بودن مفهوم و محتوی این حق به طور كامل نیست و در واقع تبیین حق بر سلامت كاری بسیار دشوار و پیچیده است.عوامل مهمی كه باعث دشواری ارائه تعریف جامعی از حق بر سلامتی می گردد، عبارتند از:

...............

گفتار دوم: جایگاه حق بر سلامت در اسناد بین المللی حقوق بشر

بسیاری از اسناد بین المللی، منطقه ای و ملی حقوق بشری، حق بر سلامتی را به عنوان یكی از حقوق بنیادین بشری به.................

بند اول: ماده 55 منشور سازمان ملل متحد

در ماده 55 منشور سازمان به طور ضمنی به مسأله حق بر سلامتی اشاره شده است. در این ماده سازمان ملل را موظف به ارتقای استانداردهای بالاتر زندگی و پیدا نمودن راهكارهای مناسب در جهت ارتقای این حق نموده است.

..................

....................

بند ششم: سازمان بهداشت جهانی و راهبرد جهانی سلامتی برای همه

سازمان بهداشت جهانی كه در سال 1948 به عنوان اولین آژانس تخصصی ملل متحد تأسیس گردید[4] نقشی كلیدی در تهیه و پیش نویس مقررات مربوط به حق سلامتی و به ویژه ماده 12 میثاق داشته است. با این كه این سازمان در زمره نها دهای حقوق بشری محسوب نمی شود، اما فعالیت ها و بیانیه های آن در استخراج عناصر سازنده حق بر سلامتی بسیار.....................

منابع و مآخذ

الف)فارسی

آرتور اس.ربر، فرهنگ روان شناسی؛ ترجمه: یوسف كریمی،تهران،انتشارات رشد،1390

آسبیورن ایده و دیگران، حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، ترجمه: اردشیر امیر ارجمند، تهران، انتشارات مجد، 1389

ایوانر، گراهام و نونام، جفری، فرهنگ روابط بین الملل. ترجمه حمیرا مشیرزاده و حسین شریفی طرازكوهی، نشر میزان، تهران1381

......................

 

 


[1] زهرانی، مصطفی، نظریه تحریم اقتصادی. انتشارات وزارت امور خارجه، تهران.1376،ص140

[2]. Press Release SG/SM/7338 (24 March 2000).

[3] Right to health. Answers.com. Encyclopedia of Public Health, The Gale Group, Inc, 2002. http://www.answers.com/topic/right-to-health, accessed April 15, 2009.

[4] آسبیورن ایده و دیگران، حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، ترجمه: اردشیر امیر ارجمند، تهران، انتشارات مجد، 1389،ص 173

قیمت محصول : 23000 تومان

دانلود
[ سه شنبه 29 خرداد 1397 ] [ 13:38 ] [ دفترفنی دسیس ]
[ ]
صفحه قبل 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 صفحه بعد
پایان نامه

پایان-نامهپایان نامه در مورد مقایسه تطبیقی نحوه محاسبه بهای تمام شده دام و شیر توسط سیستم های موجود در استان تدانلود فایل

رادار موج پیوسته به همراه فایل های شبیه سازی

رادار-موج-پیوسته-به-همراه-فایل-های-شبیه-سازیرادار موج پیوسته به همراه فایل های شبیه سازیدانلود فایل

تحقیق بررسی فلسفه وکیل و وکالت

تحقیق-بررسی-فلسفه-وکیل-و-وکالتدر این تحقیق به بررسی عقد وکالت می پردازیم. ابزارهای قراردادی نشانه وجود نیازهای اجتماعی است و گاه نیاز مشترک چند وسیله حقوقی را بر می انگیزددانلود فایل

دانلود فرم قرارداد اجاره نامه خام - مخصوص اجاره دادن منزل مسکونی، مغازه تجاری و غیره

دانلود-فرم-قرارداد-اجاره-نامه-خام--مخصوص-اجاره-دادن-منزل-مسکونی-مغازه-تجاری-و-غیرهاین فایل به صورت فایل ورد قابل ویرایش می باشد و برای اجاره دادن ساختمان های مسکونی و تجاری بسیار مناسب می باشد.دانلود فایل

پروپوزال تغییرات فرهنگ و تأثیرات آن بر روی شکل ساختمان ها

پروپوزال-تغییرات-فرهنگ-و-تأثیرات-آن-بر-روی-شکل-ساختمان-هاپروپوزال تغییرات فرهنگ و تأثیرات آن بر روی شکل ساختمان هادانلود فایل

پروپوزال معماری طراحی مرکز بازپروری و حمایت از کودکان

پروپوزال-معماری-طراحی-مرکز-بازپروری-و-حمایت-از-کودکانپروپوزال معماری طراحی مرکز بازپروری و حمایت از کودکاندانلود فایل

پروپوزال معماری طراحی مسجد

پروپوزال-معماری-طراحی-مسجدپروپوزال معماری طراحی مسجد در 18 صفحه با فرمت WORDدانلود فایل

تحقیق درباره گیاهان و گل های آپارتمانی به همراه تصویر و توضیحات

تحقیق-درباره-گیاهان-و-گل-های-آپارتمانی-به-همراه-تصویر-و-توضیحاتتحقیق درباره گیاهان و گل های آپارتمانی به همراه تصویر و توضیحاتدانلود فایل

دانلود فایل ورد Word تأثیر زندان نسبت به تکرار جرم

دانلود-فایل-ورد-word-تأثیر-زندان-نسبت-به-تکرار-جرمنوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 130 صفحه چکیده «مجازات زندان» از جمله اصلی ترین مجازات هایی است که در حال حاضر در تمام سیستم های قضایی کشورهای جهان اعمال می شود. این مجازات نیز همانند دیگر نهادهای کیفری در طول تاریخ دستخوش دگرگونی هایی شده و با انجام اصلاحات فراوانی تکامل یافته تا به شکل دانلود فایل

مقاله طراحی اقلیمی بنا

مقاله-طراحی-اقلیمی-بنامقاله طراحی اقلیمی بنادانلود فایل

تنظیم شرایط محیطی”شهر مشهد ”

تنظیم-شرایط-محیطی”شهر-مشهد-”تنظیم شرایط محیطی”شهر مشهد ”دانلود فایل

پاورپوینت تشدید عوامل فیزیکی تابش، دما، رطوبت

پاورپوینت-تشدید-عوامل-فیزیکی-تابش-دما-رطوبتپاورپوینت تشدید عوامل فیزیکی تابش، دما، رطوبت دانلود فایل

پاورپوینت اقلیم گرم و خشک

پاورپوینت-اقلیم-گرم-و-خشکپاورپوینت اقلیم گرم و خشک دانلود فایل

مطالعات طبیعی-اقلیمی-جغرافیایی استان آذربایجان غربی

مطالعات-طبیعی-اقلیمی-جغرافیایی-استان-آذربایجان-غربیمطالعات طبیعی-اقلیمی-جغرافیایی استان آذربایجان غربیدانلود فایل

پاورپوینت لوازم گازسوز , فضای نصب و تخلیه محصولات احتراق

پاورپوینت-لوازم-گازسوز-,-فضای-نصب-و-تخلیه-محصولات-احتراقپاورپوینت لوازم گازسوز , فضای نصب و تخلیه محصولات احتراقدانلود فایل

پاورپوینت اقلیم معتدل مرطوب

پاورپوینت-اقلیم-معتدل-مرطوبپاورپوینت اقلیم معتدل مرطوبدانلود فایل

پاورپوینت معماری پایدار

پاورپوینت-معماری-پایدارپاورپوینت معماری پایداردانلود فایل

پاورپوینت نانومعماری،چشم اندازی نو در کاهش مصرف انرژی

پاورپوینت-نانومعماری-چشم-اندازی-نو-در-کاهش-مصرف-انرژیپاورپوینت نانومعماری،چشم اندازی نو در کاهش مصرف انرژیدانلود فایل

پاورپوینت بررسی روشنایی طبیعی در معماری

پاورپوینت-بررسی-روشنایی-طبیعی-در-معماریپاورپوینت بررسی روشنایی طبیعی در معماریدانلود فایل

پاورپوینت تاثیر رنگ در معماری داخلی

پاورپوینت-تاثیر-رنگ-در-معماری-داخلیپاورپوینت تاثیر رنگ در معماری داخلیدانلود فایل

داده های آماری ترازنامه کلیه شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۸۰ تا ۱۳۹۵

داده-های-آماری-ترازنامه-کلیه-شرکت-های-فعال-در-بورس-اوراق-بهادار-تهران-طی-سال-های-۸۰-تا-۱۳۹۵فایل اکسل داده های ترازنامه ای شرکت های فعال در بورس طی سال های ۸۰ تا ۹۵دانلود فایل

داده های صورت های مالی تمامی شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۵

داده-های-صورت-های-مالی-تمامی-شرکت-های-فعال-در-بورس-اوراق-بهادار-تهران-طی-سال-های-۱۳۸۰-تا-۱۳۹۵داده های آماری صورت های مالی (ترازنامه، صورت جریان وجوه نقد، صورت سود و زیان)دانلود فایل

داده های ۱۶ ساله ۸۰ تا ۹۵ صورت جریان وجوه نقد شرکت های بورسی

داده-های-۱۶-ساله-۸۰-تا-۹۵-صورت-جریان-وجوه-نقد-شرکت-های-بورسیداده های 16 ساله گردش وجوه نقد تمامی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قالب فایل های اکسل مجزا (بسیار دقیق و با جزئیات کامل)دانلود فایل

p46045_images.png

دانلود فرم قرارداد اجاره نامه خام - مخصوص اجاره دادن منزل مسکونی، مغازه تجاری و غیره

دانلود-فرم-قرارداد-اجاره-نامه-خام--مخصوص-اجاره-دادن-منزل-مسکونی-مغازه-تجاری-و-غیرهاین فایل به صورت فایل ورد قابل ویرایش می باشد و برای اجاره دادن ساختمان های مسکونی و تجاری بسیار مناسب می باشد.دانلود فایل

a884538_ice-cream-girl.gif

42998_199.jpg


http://up.persianscript.ir/uploadsmedia/bbaa-19-9411161454699748.gif


a329_2221.gif

t301164_1538084492.gif

s591025_1541127147.gif

w72818_1536305560.gif

o26764_1511960333.gif

a73359_1500692876.gif

q753102_1534176633.gif

عطر - عطر گيرنده ديجيتال موبايل خريد اينترنتي تک سبد گيرنده ديجيتال موبايل خريد دانگل براوو دانگل ezcast گن لاغري گن لاغري ميس بلت عينک ريبن اصل خريد hot shaper خريد ليوان لنزي ساخت وبلاگ فروش گوش پاکن برقي لباس زنانه ساعت مچي ارزان هاست لينوکس خريد کيف اسباب بازي مگامايند 19500 تومان مونوپاد دستکش جادويي سيلور تاچ مونوپاد حرفه اي ساعت ديواري فانتزي کارواش خانگي خريد مونوپاد ارزان خريد لباس زنانه فروش فاني بافت خريد ساعت ديواري مدرن پاور بانک همراه اتو موي پرو ويو prowave چراغ جادويي لايت آپ light up عينک آفتابي مارک فانتوم جادويي خريد مونوپاد با ضمانت فروشگاه خريد ساعت ديواري خريد گن لاغري مردانه شلوار ساپورت عينک آفتابي پليس دستگيره آشپزخانه سيليکوني خريد ساعت مچي کاسيو ساعت مچي کاسيو عينک آفتابي مردانه توپ هاور بال hover ball ساخت وبلاگ رايگان دوره آموزشي| کلاس| بازرسي فني| جوش| پايپينگ| رنگ - دوره بازرسي جوش پايپينگ مدرک معتبر و بين المللي گواهينامه رنگ و سندبلاست گيره کوچک کننده بيني - گيره کوچک کننده بيني سايت تبادل لينک - سايت تبادل لينک سايت سرگرمي - سايت سرگرمي خريد اينترنتي گن ساعت شني - خريد اينترنتي گن ساعت شني خريد کمربند ميس بلت - خريد کمربند ميس بلت 98 پست خريد پستـي عينک آفتابي زنانه و مردانه ثبت آگهي و تبليغ - درج آگهي- درج تبليغ - ثبت رايگان اطلاعات شغلي لباس مشکی محرم تبادل لینک