l8213_1463125238.gif

بررسی ساختار و نحوه عملکرد سیستم های کنترل صنعتی

فایل دانشجویی

فایل دانشجویی

بررسی ساختار و نحوه عملکرد سیستم های کنترل صنعتی

بررسی ساختار و نحوه عملکرد سیستم های کنترل صنعتی

بررسی ساختار و نحوه عملکرد سیستم های کنترل صنعتی

فرمت فایل : pdf

حجم : 2051

صفحات : 161

گروه : برق ،الکترونیک و مخابرات

توضیحات محصول :

دانلود تحقیق بررسی ساختار و نحوه عملکرد سیستم های کنترل صنعتی

در 161 صفحه ورد قابل ویرایش آماده ارائه با فرمت doc

« عنوان بندی »

مقدمه

فصل اول :

« مقدمه ای بر سیستم های كنترل »

کنترل و اتوماسیون

انواع فرایندهای صنعتی

استراتژی کنترل

انواع کنترلرها

سیر تکاملی کنترل کننده ها

فصل دوم :

« انتقال اطلاعات در صنعت »

معماری شبکه   

استانداردهای معروف لایه فیزیکی شبکه های صنعتی

معرفی واسط های انتقال و عوامل موثر در انتقال

پروتکل ها و استانداردها

فصل سوم :

« کنترل کننده های برنامه پذیر PLC »

سخت افزار PLC

زبان های برنامه نویسی PLC

ارتباط بین چندین PLC

فصل چهارم :

« سیستم های کنترل گسترده DCS »

ساختار سیستم های DCS

سطوح کاری

اصول کاری سیستم های DCS

کاربردها  

فصل پنجم :

« سیستم های اتوماسیون APACS »

Controller Configuration Software

سخت افزار سیستم APACS  

بسته های نرم افزاری APACS

بسته های سخت افزاری APACS 

شرح مدار ماژول کنترل +ACM

فصل ششم :

« سیستم های SCADA »

SCADA  چیست؟

ارتباطات

واسط ها

فصل هفتم :

« سیستم های FIELD BUS و مقایسه آنها با سیستم های DCS »

نحوه عملکرد سیستم های  FCSدر مقایسه با DCS

دسته بندی  فیلد باس     

توپولوژی های فیلد باس    

مقایسهFCS  و DCS و مزایا و معایب آنها نسبت به یکدیگر   

« چکیده »

 

در هر صنعتی اتوماسیون سبب بهبود تولید می گردد كه این بهبود هم در كمیت ومیزان تولید موثر است و هم در كیفیت محصولات.هدف از اتوماسیون این است كه بخشی از وظایف انسان در صنعت به تجهیزات خودكار واگذار گردد. در یك سیستم اتوماتیك عملیات شروع،تنظیم و توقف فرایندبا توجه به متغیر های موجود توسط كنترل كننده سیستم انجام می گیرد. هر سیستم كنترل دارای سه بخش است:  ورودی ، پردازش و خروجی .

انواع استراتژی های كنترل:

 كنترل حلقه باز

 كنترل پیشرو

كنترل حلقه بسته

كنترلر مغز متفكر یك پردازش صنعتی است و تمامی فرامینی راكه یك متخصص در نظر دارد اعمال كند تا پروسه، جریان استاندارد خود را در پیش گیرد و نهایتا پاسخ مطلوب حاصل شود از طریق كنترلر به سیستم فهمانده می شود.

یك كنترلر چگونه عمل می كند؟

 در ابتدا سیگنال خروجی از سنسور وارد كنترلر می شود و با مقدار مبنا مقایسه می گردد و نتیجه مقایسه كه همان سیگنال خطا می باشد، معمولا در داخل كنترلر هم تقویت شده و هم بسته به نوع كنترلر و پارامترهای مورد نظر، عملیاتی خاص روی ان انجام می گیرد سپس حاصل این عملیات به عنوان سیگنال خروجی كنترل كننده به بلوك بعدی وارد می شود. مقایسه سیگنالها و تقویت اولیه در همه كنترلر ها صرف نظر از نوع انها انجام می گیرد ،در واقع این عملیات بعدی است كه نوع كنترلر را مشخص می كند.

 PLCاز عبارت Programmable Logic Controller به معنای كنترل كننده قابل برنامه ریزی گرفته شده است.PLC كنترل كننده ای است نرم افزاری كه در قسمت ورودی، اطلاعات را بصورت باینری دریافت و آنها را طبق برنامه ای كه در حافظه اش ذخیره شده پردازش می نماید و نتیجه عملیات را نیز از قسمت خروجی به صورت فرمانهایی به گیرنده ها و اجرا كننده های فرمان ، ارسال می كند.

بطور كلی می توان زبانها برنامه نویس  PLCرا به پنج دسته تقسیم كرد:

• زبان SFC یا Sequential Function Chart Language

• زبان FBD یا Function Block Diagram Language

• زبان LD یا Ladder Diagram Language

• زبان ST یا Structured Text Language

• زبان IL یا Instruction List Language

به طور كلی چهار سیستم كنترلی وجود دارد:

1.سیستمهای رله ای از قدیمی ترین سیستم كنترلی هستند. در این سیستمها كلیه عملیات كنترلی با استفاده از رله ها انجام می پذیرد.

2.سیستمهای كنترلی مبنی بر مدارهای منطقی. در این سیستم ها از دروازه های منطقی و تراشه های كوچك برای پیاده سازی عملیات منطقی استفاده می شود.

3.كنترل با كامپیو تر شخصی

4.كنترل مبنی بر PLC.

سیستم SCADAعلاوه بر كاربرد در فرایندهای صنعتی مانند تولید و توزیع برق ( به شیوه های مرسوم یا هسته ای) ،ساخت فولاد، صنایع شیمیایی،صنایع آب ،گاز و نفت در بعضی از امكانات آزمایشی مانند فوزیون هسته ایی نیز كاربرد دارد.

اندازه اینچنین تاسیساتی از 1000تا چندین ده هزار كانال I/O می باشد. و با كمك شبكه ها و سیستمهای مخابراتی منطقه وسیعی را تحت بازرسی ونظارت قرار می دهد.

سیستمهای SCADA بر روی سیستم عاملهای DOS، VMSو  UNIXقابل اجرا هستند در سالهای اخیر همه سیستم های  SCADAبه سمت سیستم عامل NT و بعضی هم بسمت Linuxگرایش پیدا كرده اند.

« پیشگفتار»

 

اصطلاح اتو ماسیون صنعتی به طور عام مربوط به علوم و تكنولوژی كنترل پروسه است و شامل كنترل فرایند های متفاوتی در صنعت است. این بحث امروزه در مجامع صنعتی بصورت خیلی عادی رایج است و در بسیاری از اماكن صنعتی به مرحله اجرا در آمده است.

 توسعه در كنترل و صنعتی سازی امكان پیشرفت بیشتر و گسترده تر پروسه های پیچیده و دخالت دادن تكنولوژیهای جدید و استفاده از مزایای اقتصادی آنها را فراهم ساخته است .

 و لازم است به این نكته مهم متذكر شویم كه اقتصادی كردن سیستمها زیر ساخت پیشرفتهای آن بوده و هست وهمین پیشرفت ها منجر به این شد كه اقبال عمومی نظر به سیستمهای تمام توماتیك داشته باشد.

یكی از قایلیتهای مهم خودكار سازی وجود تجهیزات قابل انعطاف یا به عبارتی انعطاف پذیری است كه به اختصار می توان به شكل زیر تعریف كرد:

سازگاری آرام و پیوسته در تغییر یك كارخانه با رعایت استفاده بهینه از امكانات موجود و گام برداشتن به سوی پیشرفت با رعایت انطباق با سیستمهای قدیمی و بالا بردن قابلیتها و كیفیت تولید و بهینه سازی در مواد اولیه مصرفی و انرژی.

این خواسته سیستمها را به سوی طراحی و ساخت مجتمعهای تمام كامپیوتری CIM هدایت كرد.

 این مقوله روی نمایش پروسه ها در زمان كنترل تولید و قابلیت تقسیم كار بین قسمتها و طراحی فراورده ها با مواد اولیه و انرژی مصرفی و زمان كم و كیفیت بالا تمركز دارد.در بحث توسعه تكنولوژی و اتوماسیون مدرن عوامل متفاوتی دخالت داشته اند،

كه از جمله آنها عبارتند از:

•           پیشرفت میكرو پروسسور ها، حافظه ها و توسعه تكنولوژی VLSI مربوط به سنسورها و تكنولوژی فیبر نوری

•           عملی شدن كنترلر های قابل برنامه ریزی(PLC)

•           استاندارد كردن سخت افزارهای ماژولار و نرم افزار های كنترل پروسه

•           پیشرفت در تكنولوژی كامپیوتر

•           ضرورت ایجاد قابلیتهای نمایش فرایندها به صورت on-line و به شكلی جذاب برای ارتباط كاربر به صورت استاندارد

•           استاندارد شدن ارتباط و خطوط مخابره داده در كامپیوترها

•           سازگار بودن با روشهای متفاوت سیستم . كنترل جدید مانند تخمین پارامتر ، كارهای وفقی بهینه و خود تنظیمی

•           توسعه روشهای هوشمند علمی و عملی

 

«     فهرست مطالب »

 

 

 

عنوان                                                                                   صفحه

 

 

مطالب مقدماتی

 

 

به نام او  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  2

بسم الله الرحمن الرحیم   -------------------------------------------------------------------------------------------------------  3 

عنوان بندی   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  4

چکیده    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  5

پیشگفتار  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  7

سپاس گزاری  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  9  

تقدیم به   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   10

 

   

فصل اول :

« مقدمه ای بر سیستم های كنترل »      ----------------------------------------------------------  18

 

کنترل و اتوماسیون         ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  18

مشخصات سیستم های کنترل      ----------------------------------------------------------------------------------------------  19

ورودی ها---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   19

خروجی ها---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   19

پردازش    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   20

انواع فرایندهای صنعتی    ------------------------------------------------------------------------------------------------------  20

فرایند تولید پیوسته----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  20

فرایند تولید انبوه--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21

فرایند تولید اقلام مجاز    -------------------------------------------------------------------------------------------------------   21       

استراتژی کنترل   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21

کنترل حلقه باز     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------     21

کنترل پیشرو      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------     22

کنترل حلقه بسته    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------   22

انواع کنترلرها   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  23

کنترلرهای ناپیوسته   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24

کنترلرهای پیوسته     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24

کنترلر تناسبی    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  24

عنوان                                                                                   صفحه

 

کنترلر انتگرالی       ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25

کنترلر تناسبی-انتگرالی    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------25

کنترلر تناسبی-مشتق گیر    -------------------------------------------------------------------------------------------------------26

کنترلر PID      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------26

کنترلر نیوماتیکی      ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------27

کنترلر هیدرولیکی    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------27

کنترلر الکترونیکی    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------27

سیر تکاملی کنترل کننده ها    ----------------------------------------------------------------------------------------------------27

 

 

فصل دوم :

« انتقال اطلاعات در صنعت »---------------------------------------------------------------------------     29

 

 

مقدمه      -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    29

معماری شبکه    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------      31 

لایه فیزیکی   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       32

لایه دیتا لینک    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     32

لایه شبکه     ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     32

لایه انتقال     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     32

لایه session      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    33

لایه Application    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------    33

استانداردهای معروف لایه فیزیکی شبکه های صنعتی   -------------------------------------------------------------     34

Rs232    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   34

RS449   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    35

RS530   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   35

RS423     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    35

RS422   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    35

RS485   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     36

گذرگاه H1    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   36

گذرگاه H2   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   37

HART    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     37

معرفی واسط های انتقال و عوامل موثر در انتقال   -------------------------------------------------------------------      37

کابل کواکسیال   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   37

زوج سیم به هم تابیده   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------    38

فیبر نوری   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   38

پروتکل ها و استانداردها       -----------------------------------------------------------------------------------------------------  40

استانداردهای اترنت    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------      40

پروتکل MAP    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------      40

عنوان                                                                                   صفحه

 

پروتکل TOP     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    41

پروتکل TCP/IP   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------    41

پروتکل SNA   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     42

پروتکل MM  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     42

استاندارد Bus   Field------------------------------------------------------------------------------------------------------------   42

استاندارد Profi Bus   -------------------------------------------------------------------------------------------------------      43

 

فصل سوم :

« کنترل کننده های برنامه پذیر PLC »----------------------------------------------------    43

 

 

مقدمه    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    43

مقایسه سیستم های کنترلی مختلف    -------------------------------------------------------------------------------------------44

توجهات خاص در بکار گیری سیستم های PLC   --------------------------------------------------------------------------45

سخت افزار PLC    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------46

ماژول منبع تغذیه    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------47

واحد پردازش مرکزی     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------47

حافظه     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------48

ماژول های ورودی      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------48

ماژول های خروجی     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------49

ماژول تغییر شکل سیگنال    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------49

ماژول ارتباط پروسسوری     ------------------------------------------------------------------------------------------------------   50

ماژول رابط IM     ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------50

انواع محیط های برنامه نویسی و امکانات نرم افزاری در PLC    --------------------------------------------------- 50

زبان های برنامه نویسی PLC     ----------------------------------------------------------------------------------------------- 51

زبان SFC    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     51

حالت های مختلف برای اتصال Step و Transition    ------------------------------------------------------- --------- 55

ماکرو Step     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 56

زبان FBD   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   57

زبان LD       ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  58

زبان ST       ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  59

زبان IL        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   59

توابع کنترل پیوسته در PLCها    ------------------------------------------------------------------------------------------------60

ماژول های PID      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------60

برنامه ریزی ماژول های PID    ------------------------------------------------------------------------------------------------- 61

کاربرد ماژول های PID     --------------------------------------------------------------------------------------------------------  61

ارتباط در PLCها    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  62

ارتباط سریال     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  62

فاصله انتقال      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  63

عنوان                                                                                   صفحه

 

حلقه جریان 20 mA     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  63

423/422 RS   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  63

ارتباط PLCها ، ماژول ها و برنامه ریزی      -------------------------------------------------------------------------------- 64

ارتباط بین چندین PLC   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  65

شبکه های محلی    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  65

کنترل گسترده       ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------66

 

 

فصل چهارم :

« سیستم های کنترل گسترده DCS »------------------------------------------------------            67  

 

مقدمه      -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      68

ایجاد سیستم های کنترل کسترده DCS    -------------------------------------------------------------------------------------   68

ساختار سیستم های DCS   ------------------------------------------------------------------------------------------------------    70

اعمال کمپیوتر مرکزی       ----------------------------------------------------------------------------------------------------------   72

سطوح کاری      ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     74

سطح کنترل مستقیم پروسه    ------------------------------------------------------------------------------------------------------  75

سطح کنترل مدیریتی      --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 76

سطح کنترل ترتیبی تولید    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 76

سطح کنترل مدیریت پلانت    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------76

برخی از مزایای DCS    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------79

Data Base Organization    --------------------------------------------------------------------------------------------------79

اصول کاری سیستم های DCS   ---------------------------------------------------------------------------------------------------84

المان های سیستم     ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------87

ارتباط ماشین با انسان      --------------------------------------------------------------------------------------------------------------87

سطح صفر(حوزه میدان)     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------88

A500 & Procontrol I     -------------------------------------------------------------------------------------------------------90

ایستگاه واسطه    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------90

ایستگاه کامپیوتر مرکزی     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------91

قسمت نمایشگر     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------92

ساختار و چگونگی نمایش دادن     --------------------------------------------------------------------------------------------------93

نمایش میله ی استاندارد     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------94

صفحه کلید    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------95

کاربردها      ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------96

 

 

عنوان                                                                                   صفحه

 

 

 

فصل پنجم :

« سیستم های اتوماسیون APACS »------------------------------------------------------------   96

 

 

مقدمه     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      97

Controller Configuration Software ------------------------------------------------------------------------------- 97

بسته های نرم افزاری APACS     ------------------------------------------------------------------------------------------------98

Configuration Software    --------------------------------------------------------------------------------------------------98

امکانات Mation 4      --------------------------------------------------------------------------------------------------------------99

واسط اپراتوری (Operator Interface)        ------------------------------------------------------------------------------99

Internet Based viewer    ----------------------------------------------------------------------------------------------------101

Historian Open     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------101

Industry specific Options      --------------------------------------------------------------------------------------------102

Unix-Based operator Interface    -----------------------------------------------------------------------------------102

سایر ویژگی های APACS    ----------------------------------------------------------------------------------------------------103

سخت افزار سیستم APACS   ---------------------------------------------------------------------------------------------------103

افزونگی (Redundancy)    ----------------------------------------------------------------------------------------------------104

معماری سخت افزاری APACS   ----------------------------------------------------------------------------------------------105

سیستم محلی     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------106

Plantwide System       --------------------------------------------------------------------------------------------------------106

QUADLOG   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------107

بسته های سخت افزاری APACS    ------------------------------------------------------------------------------------------108

انواع پیکربندی MODULPAC 1000    --------------------------------------------------------------------------------110

MODULPAC 2000       -----------------------------------------------------------------------------------------------------112

 RACKs(قفسه ها) سیستم APACS    -----------------------------------------------------------------------------------115

I/O RACK Remote   -------------------------------------------------------------------------------------------------------116

I/O Bus   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------117

Power Bus   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------117

نصب I/O RACK Remote     ----------------------------------------------------------------------------------------------118

شناسایی سخت افزار   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------118

آماده سازی     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------119

ملاحظات محیطی     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------121

مونتاژ I/O RACK Remote    -------------------------------------------------------------------------------------------- 122

کابل I/OBUS   و اتصالات موازی/ جامپر    ------------------------------------------------------------------------------123

 MODULRAC          ----------------------------------------------------------------------------------------------------------124

SIXRAC      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------125

UNIRAC       ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------125

عنوان                                                                                   صفحه

 

RIS        -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------126

ویژگی های سخت افزاری RIS      --------------------------------------------------------------------------------------------126

قابلیت های RIS     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------127

ماژول های کنترل     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------128

پیکربندی (Configuration)   -----------------------------------------------------------------------------------------------130

شرح مدار ماژول کنترل +ACM    -------------------------------------------------------------------------------------------130     WATCHDOG/RESET---------------------------------------------------------------------------------------------------131

Time Out & Bus Arbitration Bus   -----------------------------------------------------------------------------131

RAM and ROM    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------131

Serial ports   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------132

MODULBUS       --------------------------------------------------------------------------------------------------------------132

I/O BUS    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------133

SCSI REDUNDANCY    ------------------------------------------------------------------------------------------------133

ماژول های I/O     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------134

توصیف مدار SDM     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------136

 

 

فصل ششم :

« سیستم های SCADA »---------------------------------------------------------------------------------137

 

 

SCADA  چیست؟     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------137

معماری   SCADA---------------------------------------------------------------------------------------------------------------138

ارتباطات      ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------139

واسط ها     ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------139

REDUNDANCY     ---------------------------------------------------------------------------------------------------------140

MMI        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------141

Handing Alarm      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------141

Logging / Archiving     ---------------------------------------------------------------------------------------------------142

ایجاد گزارش      ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------142

 

 

 فصل هفتم :

« سیستم های FIELD BUS و مقایسه آنها با سیستم های DCS »

 

 

مقدمه    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------143

نحوه عملکرد سیستم های  FCSدر مقایسه با DCS   -----------------------------------------------------------145

مدل مرجع OSI      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------147

عنوان                                                                                   صفحه

 

انواع لایه های فیلد باس    -----------------------------------------------------------------------------------------------------147

لایه فیزیکی       ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------147

لایه پشته ارتبطات        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------148

لایه کاربردی      --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------148

دسته بندی  فیلد باس      --------------------------------------------------------------------------------------------------------148

توپولوژی های فیلد باس     ----------------------------------------------------------------------------------------------------149

  Chain daisy Topology-------------------------------------------------------------------------------------------------149

 Tree Topology   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------150

Spur Topology     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------151

Point to Point Topology      ---------------------------------------------------------------------------------------151

مقایسهFCS  و DCS و مزایا و معایب آنها نسبت به یکدیگر     ----------------------------------------------153

سایر مزایایFCS        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------156

خاصیتInteroperability   ادوات FCS       -------------------------------------------------------------------------157

معایب فیلد باس       ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------159

انواع بلوک های استاندارد       -------------------------------------------------------------------------------------------------159

 

 

پایان نامه

پایان-نامهپایان نامه در مورد مقایسه تطبیقی نحوه محاسبه بهای تمام شده دام و شیر توسط سیستم های موجود در استان تدانلود فایل

رادار موج پیوسته به همراه فایل های شبیه سازی

رادار-موج-پیوسته-به-همراه-فایل-های-شبیه-سازیرادار موج پیوسته به همراه فایل های شبیه سازیدانلود فایل

تحقیق بررسی فلسفه وکیل و وکالت

تحقیق-بررسی-فلسفه-وکیل-و-وکالتدر این تحقیق به بررسی عقد وکالت می پردازیم. ابزارهای قراردادی نشانه وجود نیازهای اجتماعی است و گاه نیاز مشترک چند وسیله حقوقی را بر می انگیزددانلود فایل

دانلود فرم قرارداد اجاره نامه خام - مخصوص اجاره دادن منزل مسکونی، مغازه تجاری و غیره

دانلود-فرم-قرارداد-اجاره-نامه-خام--مخصوص-اجاره-دادن-منزل-مسکونی-مغازه-تجاری-و-غیرهاین فایل به صورت فایل ورد قابل ویرایش می باشد و برای اجاره دادن ساختمان های مسکونی و تجاری بسیار مناسب می باشد.دانلود فایل

پروپوزال تغییرات فرهنگ و تأثیرات آن بر روی شکل ساختمان ها

پروپوزال-تغییرات-فرهنگ-و-تأثیرات-آن-بر-روی-شکل-ساختمان-هاپروپوزال تغییرات فرهنگ و تأثیرات آن بر روی شکل ساختمان هادانلود فایل

پروپوزال معماری طراحی مرکز بازپروری و حمایت از کودکان

پروپوزال-معماری-طراحی-مرکز-بازپروری-و-حمایت-از-کودکانپروپوزال معماری طراحی مرکز بازپروری و حمایت از کودکاندانلود فایل

پروپوزال معماری طراحی مسجد

پروپوزال-معماری-طراحی-مسجدپروپوزال معماری طراحی مسجد در 18 صفحه با فرمت WORDدانلود فایل

تحقیق درباره گیاهان و گل های آپارتمانی به همراه تصویر و توضیحات

تحقیق-درباره-گیاهان-و-گل-های-آپارتمانی-به-همراه-تصویر-و-توضیحاتتحقیق درباره گیاهان و گل های آپارتمانی به همراه تصویر و توضیحاتدانلود فایل

دانلود فایل ورد Word تأثیر زندان نسبت به تکرار جرم

دانلود-فایل-ورد-word-تأثیر-زندان-نسبت-به-تکرار-جرمنوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 130 صفحه چکیده «مجازات زندان» از جمله اصلی ترین مجازات هایی است که در حال حاضر در تمام سیستم های قضایی کشورهای جهان اعمال می شود. این مجازات نیز همانند دیگر نهادهای کیفری در طول تاریخ دستخوش دگرگونی هایی شده و با انجام اصلاحات فراوانی تکامل یافته تا به شکل دانلود فایل

مقاله طراحی اقلیمی بنا

مقاله-طراحی-اقلیمی-بنامقاله طراحی اقلیمی بنادانلود فایل

تنظیم شرایط محیطی”شهر مشهد ”

تنظیم-شرایط-محیطی”شهر-مشهد-”تنظیم شرایط محیطی”شهر مشهد ”دانلود فایل

پاورپوینت تشدید عوامل فیزیکی تابش، دما، رطوبت

پاورپوینت-تشدید-عوامل-فیزیکی-تابش-دما-رطوبتپاورپوینت تشدید عوامل فیزیکی تابش، دما، رطوبت دانلود فایل

پاورپوینت اقلیم گرم و خشک

پاورپوینت-اقلیم-گرم-و-خشکپاورپوینت اقلیم گرم و خشک دانلود فایل

مطالعات طبیعی-اقلیمی-جغرافیایی استان آذربایجان غربی

مطالعات-طبیعی-اقلیمی-جغرافیایی-استان-آذربایجان-غربیمطالعات طبیعی-اقلیمی-جغرافیایی استان آذربایجان غربیدانلود فایل

پاورپوینت لوازم گازسوز , فضای نصب و تخلیه محصولات احتراق

پاورپوینت-لوازم-گازسوز-,-فضای-نصب-و-تخلیه-محصولات-احتراقپاورپوینت لوازم گازسوز , فضای نصب و تخلیه محصولات احتراقدانلود فایل

پاورپوینت اقلیم معتدل مرطوب

پاورپوینت-اقلیم-معتدل-مرطوبپاورپوینت اقلیم معتدل مرطوبدانلود فایل

پاورپوینت معماری پایدار

پاورپوینت-معماری-پایدارپاورپوینت معماری پایداردانلود فایل

پاورپوینت نانومعماری،چشم اندازی نو در کاهش مصرف انرژی

پاورپوینت-نانومعماری-چشم-اندازی-نو-در-کاهش-مصرف-انرژیپاورپوینت نانومعماری،چشم اندازی نو در کاهش مصرف انرژیدانلود فایل

پاورپوینت بررسی روشنایی طبیعی در معماری

پاورپوینت-بررسی-روشنایی-طبیعی-در-معماریپاورپوینت بررسی روشنایی طبیعی در معماریدانلود فایل

پاورپوینت تاثیر رنگ در معماری داخلی

پاورپوینت-تاثیر-رنگ-در-معماری-داخلیپاورپوینت تاثیر رنگ در معماری داخلیدانلود فایل

داده های آماری ترازنامه کلیه شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۸۰ تا ۱۳۹۵

داده-های-آماری-ترازنامه-کلیه-شرکت-های-فعال-در-بورس-اوراق-بهادار-تهران-طی-سال-های-۸۰-تا-۱۳۹۵فایل اکسل داده های ترازنامه ای شرکت های فعال در بورس طی سال های ۸۰ تا ۹۵دانلود فایل

داده های صورت های مالی تمامی شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۵

داده-های-صورت-های-مالی-تمامی-شرکت-های-فعال-در-بورس-اوراق-بهادار-تهران-طی-سال-های-۱۳۸۰-تا-۱۳۹۵داده های آماری صورت های مالی (ترازنامه، صورت جریان وجوه نقد، صورت سود و زیان)دانلود فایل

داده های ۱۶ ساله ۸۰ تا ۹۵ صورت جریان وجوه نقد شرکت های بورسی

داده-های-۱۶-ساله-۸۰-تا-۹۵-صورت-جریان-وجوه-نقد-شرکت-های-بورسیداده های 16 ساله گردش وجوه نقد تمامی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قالب فایل های اکسل مجزا (بسیار دقیق و با جزئیات کامل)دانلود فایل

p46045_images.png

دانلود فرم قرارداد اجاره نامه خام - مخصوص اجاره دادن منزل مسکونی، مغازه تجاری و غیره

دانلود-فرم-قرارداد-اجاره-نامه-خام--مخصوص-اجاره-دادن-منزل-مسکونی-مغازه-تجاری-و-غیرهاین فایل به صورت فایل ورد قابل ویرایش می باشد و برای اجاره دادن ساختمان های مسکونی و تجاری بسیار مناسب می باشد.دانلود فایل

a884538_ice-cream-girl.gif

42998_199.jpg


http://up.persianscript.ir/uploadsmedia/bbaa-19-9411161454699748.gif


a329_2221.gif

t301164_1538084492.gif

s591025_1541127147.gif

w72818_1536305560.gif

o26764_1511960333.gif

a73359_1500692876.gif

q753102_1534176633.gif

عطر - عطر گيرنده ديجيتال موبايل خريد اينترنتي تک سبد گيرنده ديجيتال موبايل خريد دانگل براوو دانگل ezcast گن لاغري گن لاغري ميس بلت عينک ريبن اصل خريد hot shaper خريد ليوان لنزي ساخت وبلاگ فروش گوش پاکن برقي لباس زنانه ساعت مچي ارزان هاست لينوکس خريد کيف اسباب بازي مگامايند 19500 تومان مونوپاد دستکش جادويي سيلور تاچ مونوپاد حرفه اي ساعت ديواري فانتزي کارواش خانگي خريد مونوپاد ارزان خريد لباس زنانه فروش فاني بافت خريد ساعت ديواري مدرن پاور بانک همراه اتو موي پرو ويو prowave چراغ جادويي لايت آپ light up عينک آفتابي مارک فانتوم جادويي خريد مونوپاد با ضمانت فروشگاه خريد ساعت ديواري خريد گن لاغري مردانه شلوار ساپورت عينک آفتابي پليس دستگيره آشپزخانه سيليکوني خريد ساعت مچي کاسيو ساعت مچي کاسيو عينک آفتابي مردانه توپ هاور بال hover ball ساخت وبلاگ رايگان دوره آموزشي| کلاس| بازرسي فني| جوش| پايپينگ| رنگ - دوره بازرسي جوش پايپينگ مدرک معتبر و بين المللي گواهينامه رنگ و سندبلاست گيره کوچک کننده بيني - گيره کوچک کننده بيني سايت تبادل لينک - سايت تبادل لينک سايت سرگرمي - سايت سرگرمي خريد اينترنتي گن ساعت شني - خريد اينترنتي گن ساعت شني خريد کمربند ميس بلت - خريد کمربند ميس بلت 98 پست خريد پستـي عينک آفتابي زنانه و مردانه ثبت آگهي و تبليغ - درج آگهي- درج تبليغ - ثبت رايگان اطلاعات شغلي لباس مشکی محرم تبادل لینک